19.11.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: Договор за вработување, договор за вработување странци, разлики помеѓу договорите за вработување домашни лица и странци

21.11.2018 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИ

22.11.2018 (Семинар)
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА, ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА, ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА

23.11.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: МЕНАЏИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ - СТРАТЕГИЈА И ДЕФИНИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ПРЕКУ ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ -

23.11.2018 (Семинар)
ПРОЦЕС И ЧЕКОРИ ВО ЕТИЧКОТО ХАКИРАЊЕ

27.11.2018 (Семинар)
МЕНИЦА И МЕНИЧНИ ДЕЈСТВИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТ

27.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби и форум со компании од агро секторот од Бугарија, во Струмица, Македонија, на 27 и 28 ноември 2018 година

28.11.2018 (Советување)
ОПЕРАТИВНА ЕФИКАСНОСТ ВО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА, АПСТЕНТИЗАМ И НАМАЛУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ КАКО ПОСЛЕДИЦА ОД ОТСУСТВО ОД РАБОТА И УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ СОГЛАСНО ЗАКОНСКИТЕ ОДРЕДБИ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

29.11.2018 (Семинар)
Е-МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ – СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

29.11.2018 (Конференција)
Меѓународната конференција за текстил за градежништво, медицина и здравствена заштита, машини за текстил и нови технологии и деловни средби, 29-30 ноември 2018 година, Ахен, Германија

30.11.2018 (Форум)
БИЗНИС ФОРУМ И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ МЕЃУ МАКЕДОНСКИ И ГРЧКИ КОМПАНИИ- 30.11.2018 , АТИНА Р.ГРЦИЈА

30.11.2018 (Семинар)
ОДГОВОРНОСТ НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ОБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАВЕЦ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ОД ПОВРЕДА ПРИ РАБОТА

06.12.2018 (Конференција)
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА СУПЕРВИЗИЈА ВО ЕУ 2018- 6.7.12.2018 БРИСЕЛ

14.12.2018 (Семинар)
ОСНОВИ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА СТАНДАРДОТ ISO 31000:2018

Бизнис-настани

23.11.2018 - 23.11.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија, сала 1, 5-ти кат,  Македонија

Еднодневен семинар на тема: МЕНАЏИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ - СТРАТЕГИЈА И ДЕФИНИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ПРЕКУ ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ -


 

Еднодневен семинар на тема:

МЕНАЏИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ
- СТРАТЕГИЈА И ДЕФИНИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ПРЕКУ ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ -
 
23.11.2018  година (петок)
10:00 – 15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат


Извозот е клучен предизвик за компаниите. Тајната на успехот кога извозот е во прашање е сопствено приспособување на специфичностите на пазарите. Секој пазар има своја специфика. Ако постои стратегија и специјализација за одредени производи со голема додадена вредност, тогаш неизбежно е извозот да претставува развојна компонента. За да се намалат ризиците на извозниците, тие треба да се потпрат на диверзификација, односно да не зависат од еден пазар.
Овој семинар е наменет за претставници од домашните компании, државните компании, компаниите во облик на заеднички вложувања, како и мултинационалните компании, или со други зборови за сите оние учесници кои директно или индиректно се вклучени во ивозни активности или пак сакаат да добијат повеќе информации за тоа кои и колкави се придобивките од извозот.
На еднодневниот семинар учесниците ќе добијат можност да ги разграничат раликте помеѓу: присуството на разлики во квалитетот на производите помеѓу извозните фирми и пазарите на кои се извезува, како и улогата на разликата во квалитетот во контекст на пазарна либералзација. Резултатот ќе понуди насоки за тоа дали треба да стимулираат и поддржуваат инвестиции заради зголемување на ефикасноста, или инвестиции заради подобрување на производствената технологија и подобрување на квалитетот на производите.
Семинарот ќе им овозможи на учесниците да разберат: дали и во кој момент успешните извозници е подобро да извезуваат поквалитетни производи за повисоки цени или производи со додадена вредност во земји кои се поразвиени и каде има посилна конкуренција.
Воедно, учесниците ќе добијат познавање за тоа: со кој вид на производи компаниите треба да се фокусираат на одделни пазари и дали треба да извезуваат поголем или помал тип/вид од сопствените производи.

Семинарот ќе ви помогне:

- Да ги дознаете инструментите кои овозможуваат раст при извоз на пазарите на 
  земјите во развој;
- Да се разберат детерминантите за успех на извозно ориентираните компании;
- Да разберете како да најдете успешни, долгогодишни странски деловни 
  партнери;
- Да ги пронајдете технолошко сродните партнери за трговија во гранката на 
  која  припаѓате ;
- Да дознаете како да ја заштитите сопствената интелектуална сопственост;
- Да дознаете кои се партнерите во кои треба и кои се оние во кои не треба да се
  вложувате / односно да трошите време, средства и човечки ресурси;
- Да дознаете како да ги користите Европските фондови и грантови за 
  истражување и развој, a при тоа истите да бидат во насока на стимулирање на
  извозот; 
 - Подобро да ги разберете европските пазари и правната легислатива;
- Да ги пронајдете и искористите за вас вистинските саемски манифестации;
- Да дознате како и кога да го планирате буџетот за реазлизација на успешен 
  извоз.

Програма:

- Извоз / зошто и на кого му е потребен;
- Нови извозници;
- 10 чекори за успешен извоз;
- Потребна извозна документација;
- Извозни курсеви – семинари;
- Изнаоѓање на  вистинските партнери;
- Пристап до извозни финансии;
- Управување со платежниот ризик;
- Склучување извозни договори нудејќи конкурентни производи и услови;
- Важноста на извозот.

Придобивки на компаниите кои извезуваат:

- Стекнување со меѓународни дозволи и сертификати за продажба;
- Одличен начин за продолжување на животниот век / циклус на производите;
- Модернизација на сезонското производство;
- Интернационализацијата како конкурентно позитивна стратегија;
- Производите кои не носат профит на домашниот пазар, да носат на 
  меѓународниот;
- Поголем финансиски резултат, побрз раст;
- Проширување на ризикот на повеќе пазари;
- Зголемување на обртот и стабилноста на компанијата;
- Привлекување на подобри/ поквалификувани вработени;
- Независност во поглед на едноличност при продажбата;
- Компанијата се трансформира во прогресивна;
- Извозот ја заштитува команијата од цикличните движења на домашниот пазар

Предавач:

-проф. д-р Гордана Петрушевска, експерт и менаџер. Д-р Петрушевска своите магистерски студии ги завршува во 2003 година, на Шефилд Универзитетот во Солун, на тема: „Тимско работење и активности за организрање успешни проекти“. Своите докторски студии го завршува на Универзитетот за Мир на Обединетите нации во Белград во 2012 година, на тема: „Позиционирање на производи во услови на криза“. На академско ниво, д-р Петрушевска, меѓу останатите предмети предава: Меѓународна економија, Меѓународна трговија, Развивање на нови производи.
Нејзиниот експертски и менаџерски сегмент го започнува на Скопски саем како организатор на домашни самски манифесации, продолжува со организација на меѓународни самески манифестации во земјата, како и организирање учество на домашните компании на меѓународни саемски манифестации. Кариерата на Скопски саем ја завршува како генерален директор, со многубројни признанија за продажба на домашен и меѓународен пазар. Понатаму, сопствениот експертски сегмент го продолжува во „Урбан Инвест“ ДОО, како директор за продажба и маркетинг и директно задолжена и одговорна за зголемување на продажбата на домашниот и на надворешниот пазар. 
Специјализации: изготвување и спроведување на годишен план, согласно развојната концепција на компанијата, изготвување и спроведување на одделни  стратешки планови по профитни центри, изготвување предлог-маркетинг концепција за унапредување на продажбата, изготвување стратегија за подигнување на задоволството на купувачите, изготвување правилник за следење на промотивните активности и тактиките на маркетинг промовирање, изготвување интерни акти за употреба на техниките на продажба и промоција.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Сите заинтересирани за учество на овој семинар можат да се пријават најдоцна до 20.11.2018 година.

 


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права