23.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар:Одговорност за надомест на штета од професионална дејност и осигурување од професионална одговорност

27.02.2018 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ВНАТРЕШНИ КОНФЛИКТИ ВО КОМПАНИЈАТА (ВЕРТИКАЛНО И ХОРИЗОНТАЛНО) И ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ

27.02.2018 (Бизнис средби)
Меѓународните деловни средби за градежништво и градежни материјали „R + T 2018“

28.02.2018 (Семинар)
КЛУЧНИ МЕНАЏМЕНТ ВЕШТИНИ И АЛАТКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ЈАВНИОТ И ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОР

28.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: КОНТРОЛИНГ ВО НАБАВКИТЕ

06.03.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: ВЕШТИНИ ЗА УСПЕШНО ПРЕГОВАРАЊЕ- WIN-WIN -профит, договор и лојални клиенти-

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

12.03.2018 (Семинар)
ОПТИМИЗАЦИЈА И УРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ПО 5С МЕТОДОЛОГИЈАТА

13.03.2018 (Семинар)
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ ВО CLOUD ОПКРУЖУВАЊЕ

16.03.2018 (Семинар)
ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА, ОДНЕСУВАЊЕTO НА ПОТРОШУВАЧИТЕ, УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ ПРИ НАБАВКА И РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА НАБАВКИ И ЗАШТЕДИ

21.03.2018 (Семинар)
ИНТЕГРИРАНА ПОСТАПКА ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ, ВО РАМКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ (ДЕЛОВЕН АСИСТЕНТ) И ДЕЛОВНО-АДМИНИСТРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

26.03.2018 (Семинар)
Правилна примена на Законот за работни односи во делот на: судска пресуда како основ за продолжување со работа, дополнителна работа

27.03.2018 (Тренинг обука)
ВЕШТИНИ ВО ФИНАНСИСКОTO РАБОТЕЊЕ

27.03.2018 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

28.03.2018 (Семинар)
Заштита на правото на сопственост, стекнување право на сопственост, стварни права на странски физички и правни лица и постапка за експропријација

30.03.2018 (Семинар)
РАЗВИВАЊЕ СТРАТЕГИЈА ЗА НАСТАП НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

13.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби во Бања Лука - ЕЕН мрежа

Бизнис-настани

19.10.2017 - 20.10.2017


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

ДЕФИНИРАЊЕ НА ЦЕНОВНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА


Дводневен семинар на тема:

ДЕФИНИРАЊЕ НА ЦЕНОВНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА

19-20 октомври 2017 година (четврток-петок)
9:00-15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат
 

          Емпириското искуство покажува дека компаниите во недоволна мера обрнуваат внимание на формирањето и адекватната примена на ценовната стратегија и политика. Во фокусот на менаџментот се повеќе прашања поврзани со други елементи како: маркетинг микс, финансии и развој на производи, а многу помалку кон оптимизација на цената, иако ефектите на профитабилност се многу поголеми во однос на останатите активности.
          Глобалното истражување покажува дека зголемувањето на цената за 1% влијае на раст на профитот за 8%, додека зголемувањето на пазарниот удел за 1%, односно намалување на фиксните и варијабилни трошоци за 1% доведува до значајно помало зголемување на профитот: 4%, 4% и 3% респективно. За таа цел, Стопанската комора на Македонија на 19 и 20 октомври 2017 година организира дводневен семинар на тема: Дeфинирање на ценовната политика на претпријатијата.
          Адекватно поставување на ценовните стратегии во рамкитe на вкупната стратегија на компанијата е еден од најважните елементи за обезбедување долгорочна профитабилност.

ЦЕЛ НА СЕМИНАРОТ:

- Презентација на методолошката рамка за формирање адекватна ценовна политика на компанијата со цел зголемена профитабилност;
- Разбирање на улогата на трошоците во формулирањето на ценовната политика;
- Разбирање на улогата на вреднување на производот од страна на купувачот/потрошувачот во формирањето на ценовната политика;
- Разбирање на улогата на конкурентот во формирање на оптимална ценовна политика;
- Совладување на различни модели, методи и техники за формулирање ценовна политика и донесување на менаџерски одлуки;
- Примена на знаења при конкретни случаи од праксата.

ПРОГРАМА


1. ВОВЕД
- Значењето на ценовната политика и стратегија;
- Видови ценовни политики и стратегии;
- Однос на ценовната политика и стратегија во контекст на целосната стратегија на претпријатието;
- Три аспекти на согледување на ценовната политика и стратегија.

2. ТРОШКОВЕН АСПЕКТ НА СОГЛЕДУВАЊЕ НА ЦЕНОВНАТА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЈА
- Основен концепт;
- Основни методи на одредување на цената;
- Ценовна еластичност;
- Диференцијација на происводите и одредување цени за производни линии.

3. АСПЕКТ НА ВРЕДНОСТ НА ПОТРОШУВАЧОТ ЗА СОГЛЕДУВАЊЕ НА ЦЕНОВНАТА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЈА
- Вредност на потрошувачот и клучни двигатели;
- Диференцијација по сегменти на потрошувачи;
- Концепт „подготвеност за плаќање“
- Техники за следење и споредување на цените;
- Ценовна политика и стратегија заснована на вредности;
- Психолошки аспекти при одредувањето на цената.

4. АСПЕКТ НА ПАЗАРОТ И КОНКУРЕНЦИЈАТА ЗА СОГЛЕДУВАЊЕ НА ЦЕНОВНАТА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЈА
- Регулаторни елементи на ценовната политика;
- Конкурентстки пречки;
- Мапирање на вредности;
- Ценовни „војни“ и водење ценовна политика во конкурентстко опкружување;
- Одредување цена во текот на животниот циклус на производот.

Предавач:

- Александар Илиќ, магистар на економски науки при Универзитетот во Белград, извршен директор на консултантската компанија „Certus consaltung“ од Р.Србија со повеќе од 10-годишно работно искуство во приватниот и во јавниот сектор, консултант во областа на инвестиционо-финансиски и менаџмент услуги. Во своето професионално искуство ја вбројува и специјализацијата на тема „Pricing Optimization Strategy“ (Стратегија на ценовна оптимизација) при Универзитетот Вирџинија во САД.

Работен јазик: српски.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот. 

Последен рок за пријавување за семинарот: 17 октомври 2017 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права