19.11.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: Договор за вработување, договор за вработување странци, разлики помеѓу договорите за вработување домашни лица и странци

21.11.2018 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИ

22.11.2018 (Семинар)
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА, ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА, ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА

23.11.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: МЕНАЏИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ - СТРАТЕГИЈА И ДЕФИНИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ПРЕКУ ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ -

23.11.2018 (Семинар)
ПРОЦЕС И ЧЕКОРИ ВО ЕТИЧКОТО ХАКИРАЊЕ

27.11.2018 (Семинар)
МЕНИЦА И МЕНИЧНИ ДЕЈСТВИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТ

27.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби и форум со компании од агро секторот од Бугарија, во Струмица, Македонија, на 27 и 28 ноември 2018 година

28.11.2018 (Советување)
ОПЕРАТИВНА ЕФИКАСНОСТ ВО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА, АПСТЕНТИЗАМ И НАМАЛУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ КАКО ПОСЛЕДИЦА ОД ОТСУСТВО ОД РАБОТА И УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ СОГЛАСНО ЗАКОНСКИТЕ ОДРЕДБИ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

29.11.2018 (Семинар)
Е-МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ – СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

29.11.2018 (Конференција)
Меѓународната конференција за текстил за градежништво, медицина и здравствена заштита, машини за текстил и нови технологии и деловни средби, 29-30 ноември 2018 година, Ахен, Германија

30.11.2018 (Форум)
БИЗНИС ФОРУМ И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ МЕЃУ МАКЕДОНСКИ И ГРЧКИ КОМПАНИИ- 30.11.2018 , АТИНА Р.ГРЦИЈА

30.11.2018 (Семинар)
ОДГОВОРНОСТ НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ОБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАВЕЦ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ОД ПОВРЕДА ПРИ РАБОТА

06.12.2018 (Конференција)
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА СУПЕРВИЗИЈА ВО ЕУ 2018- 6.7.12.2018 БРИСЕЛ

14.12.2018 (Семинар)
ОСНОВИ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА СТАНДАРДОТ ISO 31000:2018

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

06.08.2018


Ставови  

СТАВ: Време е да се свртиме кон дигиталната трансформација


Бранко Азески, претседател
Стопанска комора на Македонија

Македонските компании секојдневно се соочуваат со предизвиците на дигиталната трансформација и потребата да се користат дигитални технологии за да се забрза нивниот раст, како и да се иновираат процесите, производите и услугите, со цел истите да се приспособат на новите генерации потрошувачи.

Од аспект на технологија, Македонија е солидно позиционирана на мапата за аутсорсинг на технолошки решенија. Но способноста за аутсорсинг не секогаш произведува иновации. Оттука, македонскиот талент за технолошки иновации треба подобро да се подготви и потоа да се искористи за развој на оригинални производи и решенија, наместо ниско-платени интелектуални услуги. Ваквите оригинални производи и решенија треба да се базираат на ткн. “паметни” технологии, како cloud, big data, blockchain, AI, IoT, 3D printing, machine learning, роботи/дронови и слични, и да се применат најпрво на домашниот, а потоа и на странските пазари. Напредните технолошки решенија, во комбинација со бизнис вештини за развој на производи и услуги, управување, пристап до пазари, маркетинг и други “меки” вештини, се неопходни услови за успех на македонските компании. Токму овие прашања беа централна точка на Самитот на малите земји – Нови трендови во бизнисот, кој Стопанската комора на Македонија го организираше во март оваа година, и на кој пр
ви во регионот отворивме дискусија за овие прашања.

Податоците говорат дека токму дигитализацијата може да биде клучниот импулс на спроведување на процесот на реиндустријализација на македонската економија, кој ни е неопходно потребен – впрочем процесот на дигиталната трансформација може да биде креатор на економскиот раст, затоа што статистиката покажува дека 10-процентен раст на индексот на дигитализација значи 0,63% раст на БДП. Уште повеќе, унапредувањето на процесот на дигиталната трансформација се поврзува со директен раст во индустријата – и тоа раст од 2,12% на продуктивноста, и раст од 1,16% на вработувањето. Дури и пошироко – токму дигиталната трансформација може да биде приликата да се одговори на некои од клучните структурни, економски, политички и социјални предизвици со кои се соочува македонското општество, како впрочем и целиот регион.

Затоа, со сите сили треба да се свртиме кон обезбедување на поддршка за создавање и оддржливост на дигитален иновациски екосистем, кој ќе го олесни транзицискиот напор од ткн. “водена-од-ефикасност” до “водена-од-иновации” економија, и ќе го унапреди македонскиот иновациски профил од “скромен” преку “просечен” до “силен”. Иницијативата долгорочно може да овозможи отворање на нови работни места, намалување на стапката на невработеност кај младите (втора највисока во Европа) и одливот на кадри (brain-drain), како и зголемен раст и развој на македонската економија.

п.с. Процесот на дигитална трансформација опфаќа многу повеќе од купување на нова автоматизирана машина или отварање на on-line продавница – најопшто земено, дигиталната трансформација вклучува интегрирање на дигитални технологии во сите аспекти на деловното работење, што треба да резултира во клучни промени во начинот на кој бизнисот функционира (производите, процесите, но и начинот на кој луѓето се вклучени во тоа). 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права