1032 д. 100 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ
Еден регион - Една економија
Стопанска комора на Македонија - најбројната бизнис асоцијација во регионот
Актуелно РАБОТНА СРЕДБА СО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА МНР НА ГРЦИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНИ И ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ
ФЕЉТОН – Регионално обединување РЕПУБЛИКА СРБИЈА - НАШ НАЈГОЛЕМ БАЛКАНСКИ ПАРТНЕР
Актуелно РАБОТНА СРЕДБА ЗА ПРЕДЛОГ – ТАРИФНИКОТ ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ДОЗВОЛИ, КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Актуелно ПРЕЗЕНТИРАНА ПРОГРАМАТА ЗА ОВЛАСТЕН ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР ВО ШТИП
Актуелно МОДЕЛИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ГРАДБА –ТРЕНД ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО – „ТРАИНЕЕ“ ПРОЕКТ
Актуелно КОМПАНИИТЕ ОД ВАРДАРСКИОТ РЕГИОН СЕ ИНФОРМИРАА ЗА ГРАНТОВИТЕ ЗА ИНОВАЦИИ
Ставови Ставови Ставови
Од компаниите Кнауф Академија Македонија – 25 години во чекор со светските трендови во градежништвото
Од компаниите Кредит со осигурени побарувања како обезбедување – нов продукт од ПроКредит Банка
Од компаниите НЛБ Банка АД Скопје прогласена за најдобра банка за 2018 година на Europe Banking Awards
КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ) ПОВЕЌЕГОДИШЕН ПЛАН ЗА РЕГИОНАЛНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА
ОБРАЗОВАНИЕ СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА - КЛУЧОТ ВО СОРАБОТКАТА НА УЧИЛИШТАТА И КОМПАНИИТЕ
Презентација, 24.04.2019
Презентација на Инструментот за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации - Фонд за иновации и технолошки развој - Дом на АРМ, Струмица
Семинар, 08.05.2019
КАКО BIG DATA АНАЛИЗИТЕ ПОМАГААТ ЗА НОСЕЊЕ НА ПРОФИТАБИЛНИ БИЗНИС ОДЛУКИ
Семинар, 09.05.2019
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДИЗАЈНИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Бизнис средби, 14.05.2019
Бизнис средби „AgroB2B@NSFair“
Семинар, 17.05.2019
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПОМЕЃУ ПРАВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВРЗ ОСНОВА НА ПОДОБНИ ИЗВРШНИ ИСПРАВИ
Семинар, 21.05.2019
Eднодневен семинар на тема:УПРАВУВАЊЕ СО НАБАВКИТЕ И ВЕШТИНИ ЗА ПРЕГОВАРАЊЕ
Семинар, 21.05.2019
COLD CALLING МЕТОДОЛОГИЈА - НАПРЕДНА ТЕХНИКИ ЗА ПРОДАЖБА, МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИЈА
Конференција, 04.06.2019
Конференцијата и деловните средби „FUTURE OF BUILDING“- Виена, Австрија
Конгрес, 10.06.2019
СВЕТСКИ КОМОРСКИ KОНГРЕС
Бизнис средби, 11.06.2019
Бизнис средби на „ЕНЕРГА 2019“ во Сараево, од 11-12 јуни 2019 година
РАБОТНА СРЕДБА ЗА ПРЕДЛОГ – ТАРИФ ...
ПРЕЗЕНТИРАНА ПРОГРАМАТА ЗА ОВЛАСТ ...
РАБОТНА СРЕДБА СО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕК ...
МОДЕЛИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ГРА ...
КОМПАНИИТЕ ОД ВАРДАРСКИОТ РЕГИОН ...
ГРАНТОВИ ЗА КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ...
ПРЕКУ ЕВРОПСКАТА МРЕЖА НА БИЗНИС ...
ВМРЕЖУВАЊЕ МЕЃУ РЕАЛНИОТ СЕКТОР И ...
ИНОВАТИВНИТЕ ГРАНТОВИ ПРЕТСТАВЕНИ ...
ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОМОЦИЈА НА ...
КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА ...
ПРОДАЖНО СЦЕНАРИО ...
МРЕЖНИТЕ ПРАВИЛА ПРЕД ДИСТРИБУИРА ...
ГРАНТОВИТЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА Н ...
„СЕАВУС“ НАГРАДЕН ЗА РАБОТОДАВАЧ ...
КОМОРАТА АПЕЛИРА ДА ЗАПОЧНАТ ЗАЕД ...
РЕГИОНАЛНО ПОВРУВАЊЕ ЗА ПОГОЛЕМА ...
СТОПАНСКАTA КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ...
ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА - КОФИНА ...
ФАКТОРИНГОТ КАКО АЛТЕРНАТИВЕН Ф ...

Услуги на Комората