15.02.2019 (Семинар)
Право на годишен одмор како уставна категорија; права на работниците во случај на неискористување на годишниот одмор

19.02.2019 (Тренинг обука)
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

21.02.2019 (Семинар)
НОВ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

22.02.2019 (Семинар)
Еднодневен семинар: СИСТЕМАТИЗИРАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА - ЕФИКАСНА КОМУНИКАЦИЈА ВНАТРЕ ВО КОМПАНИЈАТА И МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ -

25.02.2019 (Работилница)
Правна заштита на правните субјекти преку правилно утврдување и уредно исполнување на договорните обврски во домашниот и во надворешниот промет

26.02.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВОТО

26.02.2019 (Семинар)
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЕРГОНОМИЈАТА И НЕЈЗИНАТА УЛОГА ВО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ

27.02.2019 (Тренинг обука)
ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА УСПЕШНОСТ ПРЕКУ ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА КОМУНИКАЦИЈА

28.02.2019 (Семинар)
ЗАТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА - ИСПОЛНУВАЊЕ, КОМПЕНЗАЦИЈА, ОТПУШТАЊЕ ДОЛГ, НОВАЦИЈА, ЗАСТАРЕНОСТ, ЦЕСИЈА, ЗАСМЕТУВАЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕ, ДОГОВОР ЗА ФАКТОРИНГ

03.03.2019 (Советување)
ГРАДЕЊЕ СИЛНИ ОРГАНИЗАЦИСКИ ТИМОВИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИЦИ НА РАБОТНОТО МЕСТО

12.03.2019 (Семинар)
НОВ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - НОВИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

15.03.2019 (Академија)
АКАДЕМИЈА ЗА ПРОДАЖНИ ВЕШТИНИ -SALES ACADEMY-

21.03.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧКИ ТОЧКИ И „CASE STUDY“

01.04.2019 (Бизнис средби)
БИЗНИС СРЕДБИ ВО ХАНОВЕР, СР ГЕРМАНИЈА, ОД 1 ДО 4 АПРИЛ 2019 ГОДИНА

11.04.2019 (Бизнис средби)
Mеѓународни деловни средби за стартап, мали и средни компании од Источна Европа во Диселдорф, Германија

Бизнис-настани

25.02.2019 - 25.02.2019


Работилница Стопанска комора на Македонија, сала 3, 3-ти кат,  Македонија

Правна заштита на правните субјекти преку правилно утврдување и уредно исполнување на договорните обврски во домашниот и во надворешниот промет


Еднодневна работилница на тема:

ПРАВНА ЗАШТИТА НА ПРАВНИТЕ СУБЈЕКТИ ПРЕКУ ПРАВИЛНО УТВРДУВАЊЕ  И УРЕДНО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОБВРСКИ ВО ДОМАШНИОТ И ВО НАДВОРЕШНИОТ ПРОМЕТ

25.02.2019 година (понеделник)
10:00-16:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3-ти кат


Стопанската комора на Македонија, на 25 февруари 2019 година, организира еднодневна работилница на тема: „Правна заштита на правните субјекти преку правилно утврдување и уредно исполнување на договорните обврски во домашниот и во надворешниот промет“. Правната сигурност во голема мера зависи од способноста на правните субјекти да веруваат дека трансакциите во кои стапуваат, односно договорите кои ги склучуваат ќе бидат исполнети навремено и комплетно. За да биде тоа возможно, секогаш е од исклучително значење добро да се спроведе целата постапка на договарање: од понуда и преговори, па сé до конечно склучување писмен договор.
Оттука, цел на работилницата е да се подготват слушателите како на најсоодветен начин правно да се заштитат преку добро формулирање, концепирање и склучување  договор кој ги штити интересите на договорните страни, преку осврт на специфични законски одредби и правилно и прецизно утврдување на заемните права и обврски, обезбедување договорни гаранции, предвидување на сите можни сценарија. Дополнително, работилницата ќе цели и кон запознавање со механизмите кои овозможуваат разрешување на правни спорови по основ на договор кој веќе постои, како во домашниот така и во надворешниот промет.
При тоа, детално ќе бидат објаснати сите потребни дејствија и процедури, користејќи се со практични примери на договори, судска пракса, искуства од областа на алтернативното решавање на спорови, како и со дискусија во врска со најчестите прашања и дилеми кои се сретнуваат во текот на процесот на правна заштита во договорен однос.

ПРОГРАМА

I. ДОГОВОРНИ ОБВРСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА ПОЧИТУВАЊЕ НА НАЧЕЛАТА НА ОБЛИГАЦИОНОТО ПРАВО
- Слобода на уредувањето на облигационите односи;
- Рамноправност на учесниците во облигациониот однос;
- Начело на совесност и чесност;
- Забрана на злоупотреба на право;
- Забрана на создавање и искористување на монополска положба;
- Еднаква вредност на давањето;
- Забрана на предизвикување на штета;
- Должност за исполнување обврски.

а. Однесување во извршувањето на обврските и во остварувањето на правата -  
    степени на внимание;
б. Практични примери.

II. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
- Согласност на волји;
- Дозвола и одобрение;
- Преговори и како тие да се искористат за склучување ефикасен и целисходен 
  договор;
- Време и место на склучување на договорот;
- Понуда;
- Преддоговор;
- Елементи на договорот;
- Предмет;
- Основа;
- Способност;
- Мани на волја;
- Форма на договорот.

III. ФОРМУЛИРАЊЕ, КОНЦЕПИРАЊЕ И СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР 
   КОЈ ГИ ШТИТИ ИНТЕРЕСИТЕ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ 
   ПРЕКУ ОСВРТ НА СПЕЦИФИЧНИ ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ И 
   ПРАВИЛНО И ПРЕЦИЗНО УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕМНИТЕ ПРАВА И 
   
ОБВРСКИ
- Толкување на договорот;
- Примена на одредбите и толкување на спорните одредби;
- Нејасни одредби во посебни случаи;
- Дополнително правило;
- Вонсудско толкување на договорот;
- Неважност на договорот;
- Ништовност;
- Рушливост;
- Практични примери.

IV. РЕШАВАЊЕ СПОРОВИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДОГОВОРНИ 
     
ОДНОСИ
- Алтернативни начини на решавање на спорови кои произлегуваат од 
  договорни односи;
- Судско решавање на спорови кои произлегуваат од договорни односи;
- Исполнување на договор склучен со странски субјект;
- Практични примери.

Предавачи:

- Александар Гоџо, предавач и тренер на обуки и семинари од сите области на правото со екстензивно искуство во застапување и решавање на спорови пред домашни и меѓународни форуми, меѓу кои ICSID при Светската банка во Вашингтон и Европскиот суд за човекови права - ECHR. Член на Постојаниот арбитражен суд, член на групата за стратешко застапување при МЗМП, ко-автор на Прирачник за правнички вештини, национален тутор на HELP-програмата на Советот на Европа. Активен учесник во истражувачки проекти и проекти за јакнење на капацитетите на судството;

- Викторија Спасовска, правник во Адвокатското друштво „Гоџо, Кичеец и Новаковски“, предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на тематики од облигационото, деловното и трудовото право.


За сите учесници ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
-сертификат за присуство на работилницата.

Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 20.02.2019 година.

 


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права