Shpërblimi i Odës

Shpërblimet e Odës

Oda ekonomike e Maqedonise,tradicionalisht,me rastin e Dites se Odes, 18 Shkurt,ndan shperblime dhe mirenjohje te Odes ekonomike te Maqedonise.Ne pajtim  me Rregulloren per kushtet dhe menyren e ndarjes se shperblimeve dhe mirenjohjeve te Odes ekonomike te Maqedonise,shperblimet u ndahen:

  • Shoqatave tregtare-anetare te Odes,nga fusha e ekonomise per arritjen e rezultateve ne fushen e  prodhimit,produktivitetit,ekonomizimit ne pune dhe mbrojtje te mjedisit jetesor,se paku tri  vite te njepasnjeshme;
  • Investitoreve per rezultatet e arritura ne rritjen e prodhimit,stimulim te ekonomise dhe futjen e teknologjive te reja dhe te arriturave te tjera teknike,ne vitin e fundit;
  • Tregtareve-individ per arritjen e rezultateve ne dhenien e sherbimeve tregtare ne vitin e fundit;
  • Shoqatave tregtare per Web faqe me te mire sipas funksionalitetit,dobise,kreativitetit dhe dizajnit ne vitin  e fundit.

Iniciativa per ndarjen e shperblimeve dhe mirenjohjeve mund  te ngrene organet,trupat dhe format e organizimit dhe punes se Odes ekonomike te Maqedonise,shoqatat tregtare dhe shoqatat profesionale.

Propozimet me argumentim dorezohen ne Oden ekonomike te Maqedonise,rr.”Dimitrie Cupovski” rr.13-Shku,ku mund te merren  edhe formular per aplikim,si dhe kritere te vecanta per kushtet dhe menyren  e ndarjes se shperblimeve te Odes,sipas veprimtarive,te propozuar nga Shoqatat dhe Asociacionet ne kuader te Odes ekonomike te Maqedonise,kurse te pranura nga Bordi  per shperblime dhe mirenjohje.Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Ljupka Samardziska
tel: ++ 389 2 3244018
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: ljupka@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara