Семинар / 13.12.2019

KPI - KEY PERFORMANCE INDICATOR (КЛУЧЕН ИНДИКАТОР ЗА ИЗВРШУВАЊЕ) Основи и како се дефинираат?

Стопанска комора на Македонија


   

 

Eднодневен семинар на тема:

KPI - KEY PERFORMANCE INDICATOR
(КЛУЧЕН ИНДИКАТОР ЗА ИЗВРШУВАЊЕ)
Основи и како се дефинираат?

13 декември 2019 година
9:30- 15:30 часот
Стопанска коморa на Македонија, сала 3 на 3-ти кат


Стопанската комора на Македонија, на 13 декември 2019 година, организира еднодневен семинар на тема: KPI - KEY PERFORMANCE INDICATOR - Основи и како се дефинираат?

Цел на семинарот: 
„If you can measure it, then you can improve“

Целта на семинарот е содржан во погорната реченица т.е  "Ако можете да го измерите, тогаш можете и да го подобрите" односно, ако сте во состојба да ги измерите своите процеси, тогаш имате предуслов и истите да ги подобрите. Ако сакате да ги подобрите своите процеси, доволно е само да ја зголемите нивната ефикасност и ефективност. Тоа значи дека мора да ја знаете моменталната состојба, каде сакате да бидете, односно што сакате да постигнете, како да дојдете до таму и на крајот да измерите дали сте ја постигнале посакуваната цел. Појдовна точка на овој пат е најпрвин дефинирање на ефективноста и ефикасноста на процесот, а потоа поставување на мерни точки (KPI-Key Performance Indicator) преку кои ќе морате да ги мерите овие две клучни перформанс процеси.

Понатаму, учесниците на семинарот ќе се запознаат со основните принципи на Key Proces Indicator и како да постават KPI над процесите, со што би можеле да ги измериме ефективноста и ефикасноста на процесот и со тоа да се создаде предуслов за подобрување на процесот по нивните две клучни перформанси.

За кого е наменет семинарот?

За сите вработени на следниве процеси: Управување со перформансите на процесот (Lean-SS менаџер, Continuous improvement менаџер; Performance менаџер; итн.) како и сите кои раководат со управувачки и оперативни процеси во која било организација, како и менаџери од сите нивоа (топ, среден и линиски), сопственици на компании и останати вработени кои сакаат да го прошират и усовршат своето знаење по дадената проблематика.

ПРОГРАМА1.  Квалитетен процес како крајна цел;
2.  Систематски пристан кон процесите;
3.  Управување со квалитетот на процесите;
4.  Перформанс на процесите;
5.  Што е кратенката KPI?
6.  Карактеристики на KPI;
7.  Типови на KPI;
8.  SMART – паметен пристап;
9.  Врската помеѓу KPI и крајната цел на компанијата;
10. Дефинирање на KPI;
11. Регистар на KPI;
12. Известување на менаџментот во врска KPI;
13. OEE (Overall Equipment Effectiveness) Целокупната ефективност на опремата –  Основни     принципи;
14. Примери на KPI.


Предавач:

- Слободан Аќимовиќ, директор и водечки консултант во компанијата „PDCA Konsalting“ од Нови Сад, Р. Србија. Петнаесетгодишно искуство на позиции директор во различни области („Mitros Music“ - Белград (увоз, дистрибуција и продажба на музички инструменти  и опрема), „ABC Proizvod“ - Ужице (производство на котли за централно греење), „Mobes Quality“ - Нови Сад (консултантска куќа); Lead auditor за ISO 9001, ISO 27001, проект-менаџер по PMI-методологија итн. Како директор на компанијата „TQM Konsalting“ од Нови Сад, од 2010 година раководи со тим на консултанти за имплементација на системи на менаџмент во организации во Србија, Црна Гора и БиХ.

Работен јазик: српски.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот. 

Последен рок за пријавување: 6.12.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист Пријави се електронски

Контакт лица:

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 21.01.2020
ИНКОТЕРМС 2020 - РАЗБИРАЊЕ И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА -
Семинар, 23.01.2020
ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ/КЛИЕНТИТЕ И ПОТРАГА ПО КЛИЕНТИ
Семинар, 23.01.2020
КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ (ФОРМУЛИ, ФУНКЦИИ И ПИВОТ ТАБЕЛИ) И АНАЛИТИКА СО DASHBOARD ВО EXCEL 2016
Семинар, 24.01.2020
УПРАВУВАЊЕ СО ФИЗИЧКИ ШТЕТНОСТИ
Семинар, 28.01.2020
OТВАРАЊЕ НОВИ БРОЕВИ (ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ) ВО ДЕЛОВОДНИК (ПОЧЕТОК НА ГОДИНА), ПОВРЗУВАЊЕ НА БРОЕВИ ОД МИНАТАТА ГОДИНА СО НОВИ БРОЕВИ ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА
Семинар, 29.01.2020
7 ТОЧКИ КАКО ДА ГИ ПОСТИГНЕМЕ НАШИТЕ БИЗНИС ЦЕЛИ ВО НОВАТА 2020 ГОДИНА
Семинар, 30.01.2020
ПРЕКРШОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС И ПРЕВЕНЦИЈА НА ПРОПУСТИ НА СУБЈЕКТИТЕ ВО ПРИМЕНАТА НА ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОТ
Семинар, 30.01.2020
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ
Семинар, 05.02.2020
ИНКОТЕРМС 2020 - РАЗБИРАЊЕ И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА
Бизнис средби, 19.03.2020
Меѓународни деловни средби, 19-20 март 2020 година, Кочаели, Турција