Едукација за вештини и знаења 09.07.2020
👁 Прочитано:25.09.2020,
Одржан семинар на тема: ПРОЦЕНКА НА РИЗИК НА РАБОТНО МЕСТО ПРИ ИЗЛОЖЕНОСТ НА САРС-КОВ-2 ВИРУСОТ
Колку и да се внимава на работното место и да се почитуваат сите протоколи и препораки од здравствените власти, сепак постои ризик за инфекцијата да се случи и при транспорт од дома до работното место и обратно, при што истата започнува да се шири ме...
25.09.2020,
Одржан „онлајн“ семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: ДЕЛОВЕН ЕКСЕЛ - ПИВОТ ТАБЕЛИ, СЦЕНАРИЈА И КОНТРОЛНИ ТАБЛИ ВО ФУНКЦИЈА НА ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО РАБОТЕЊЕ
Во деловното опкружување во кое голем дел од успехот зависи од способноста за управување со информациите и податоците, Microsoft Excel се смета за еден од најкорисните деловни програми за општа употреба. Наменет за систематизација, уредување и чување...
24.09.2020,
ПОДОБРИ КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ – КЛУЧ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА
Во услови на сè понагласена животна и деловна динамика и недостаток на време за реализација на сите зацртани цели, дополнета со пандемијата Ковид-19 која значително ги измени начините на делување на компаниите, особено во делот на продажба и однос со...
23.09.2020,
ЗАЕДНИЧКА СРЕДБА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕРКАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Дуалниот систем на образование и регионалните центри за стручно образование и обука беа тема на денешната средба со министерката за образование и наука, Мила Царовска, организирана на покана на Стопанската комора на Македонија, со претставници од Сто...
23.09.2020,
ОДРЖАНА ДВОДНЕВНА ОНЛАЈН ОБУКА ЗА ИТ-КАТАСТРОФИ И КОНТИНУИТЕТ ВО РАБОТЕЊЕТО
Во услови на се поголема употреба на дигитални технологии во работењето, особено за време на светската пандемија кога голем дел од организациите се одлучија да овозможат работа од дома, се појавува потребата за зголемена безбедност на мрежите и подат...
22.09.2020,
ПРЕЗЕНТИРАНА АНАЛИЗАТА ЗА ВКЛУЧEНОСТ НА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ВО СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
Стопанската комора на Македонија, во рамките на Проектот „Образование за вработување во Северна Македонија“, одржа конференција на тема: „Важноста на вклученоста на приватниот сектор во стручното образование и обука и соработка со училиштата“На наста...
18.09.2020,
Одржан „онлајн“ семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: „Закон за заштита на личните податоци“ („Службен весник на РСМ“, бр. 42/2020)
Донесување на Закон за заштита на личните податоци е резултат на усогласување на националното законодавство со законодавството на ЕУ, конкретно со GDPR – General Data Protection Regulation.Со овој Закон целосно се менува регулативата која се однесув...
15.09.2020,
КОН РЕГИОНАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА ЗАНИМАЊА
Регионалната економска соработка, подобрување на бизнис климата и создавање на заедничка економска област на Западен Балкан, како и обезбедување човечки ресурси за поддршка и продуктивност на компаниите и олеснување на регионалната мобилност, не се л...
14.09.2020,
ОБРАЗОВАНИЕТО НЕ Е ПРОБЛЕМ, ОБРАЗОВАНИЕТО Е МОЖНОСТ
Имам впечаток дека иако Министерството за образование и наука излезе со став дека наставата во новата учебна година ќе се реализира со учење на далечина, познатата „онлајн“ настава (освен за учениците од прво до трето одделение), сè уште e актуелна т...
10.09.2020,
Одржан семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПИСАРНИЦА, УПРАВУВАЊЕ СО СПИСИТЕ И АКТИТЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
Приемот и движењето на документите во една организација е од особено значење за обезбедување непрекинато работење, а навременото распределување на документите по организациони единици и доставувањето до одговорните лица, говори многу за ефикасното ка...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
самостоен советник во Стопанска комора на Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015