Info Biznesi

Biznes Infoja

Me qellim te informimit te subjekteve nga Republika e Maqedonise per aktivitetet e Odes,prej 02.03.1998,shpallja e Odes,Biznes-info,cdo te hene,shpallet ne Internet.Ne shpallje publikohen informacione per pranime dhe vizita ne Ode,informacione nga seanca te mbajtura te Shoqatave dhe Grupacioneve,informacione per Rregullativen e re ligjore;Rregullativa ligjore nga BE,paralajmerime per aktivitete, si vendore ashtu edhe nderkombetare;oferta dhe kerkesa nga ndermarrje te huaja;panaire;tendere,si dhe paralajmerime per takime te cilet do te mbahem javen e ardhshme  ne Ode.

Mundesia,Biznes-infoja te jete e qaseshme edhe per personat jashte Republikes se Maqedonise,kontribon ne afrim te  potencialeve te ekonomise maqedonase dhe aktiviteteve te Odes ne plan nderkombetar dhe vendor.

Perfaqesite diplomatike te Republikes se Maqedonise,si dhe perfaqesite  e Odes,mund te jene ne rrjedhe me ngjarjet e perditshme ne Ode permes on-line botimit ne Buletinin e Odes.

 


Data
Buletin

Arhive


Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Стево Серафимов
tel: ++ 389 2 3244032
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: stevo@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara