ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Актуелно / Стопанска комора на Македонија
   
Од компаниите
10.06.2019 👁 Прочитано: 591

ХАЛКБАНК со нова екокредитна линија од 600 милиони денари за придонес во заштитата на животната средина


Халкбанк воведува нова кредитна линија од сопствени средства на Банката во износ од 600 милиони денари за финансирање проекти со екокомпонента.
екокредитКредитната линија е насочена кон поддршка на проекти што придонесуваат за заштеда на енергија и за зачувување на животната средина преку намалувањето на емисијата на јаглерод диоксид.
Како општествено одговорна компанија, Банката посветува големо внимание на вклучувањето на институцијата кон заедничките активности на заедницата во заштитата на животната средина.
Првата екокредитна линија на Халкбанк датира од 2011 година. Во изминатите 8 години, Банката финансираше над 6 илјади проекти во вкупен износ од над 36,6 милиони ЕУР.
Проектите се главно во делот на поддршка на инвестиции за населението во енергетски ефикасни компоненти за резиденцијални објекти, иако не изостануваат и екопроектите во делот на малите и средни претпријатија.
Банката во соработка со финансиски институции – партнери има развиено програма за следење на ефектите од финансираните проекти во делот на заштедата на енергија и намалувањето на емисијата на јаглерод диоксид.
Халкбанк е горда на остварените резултати од финансираните проекти со екокомпонента во изминатите 8 години.
Во 2018 година, заедно со нашите 6 илјади клиенти, преку проектите поддржани со кредитната линија за екокредити, успеавме да ја намалиме емисијата на јаглерод диоксид за 37 илјади тони годишно, односно да заштедиме електрична енергија во износ од 130 илјади MW/h.
Исто така, од огромно значење е придонесот на Банката за подигнување на свеста на населението и на компаниите во делот на екологијата и заштитата на животната средина.
Преку успешно реализираните екопроекти се покажа дека со инвестирањето во енергетски ефикасни проекти може да се оствари двоен ефект, односно и да се заштеди и да се влијае врз намалувањето на загаденоста.
Имајќи ги предвид позитивното искуство и мерливите ефекти, Банката продолжува со поддршка на физичките и на правните лица – инвеститори и истовремено ги повикува сите компании што имаат производи со енергетски ефикасна компонента да пристапат кон Банката, со цел да ги поддржи нивните продажби со различни техники на финансирање кон крајните корисници.
Детали за производот може да се најдат на следниот линк: www.halkbank.mk/eko-krediti.nspx
ХАЛКБАНК со нова екокредитна линија од 600 милиони денари за придонес во заштитата на животната средина