Покана за понуда за подготовка, дизајн и печатење на брошури

   

➤ ОГЛАС (12.05.2020)
👁 Прочитано: 1009


Покана за понуда за подготовка, дизајн и печатење на брошури

http://www.bitola.gov.mk/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/ITQ_Goods_-_2.1-Покана-за-набавка-на-услуги.docx