Excellent SME Maqedonia

SME Excellence Maqedonisë

Фотографија: Што претставува Сертификатот Excellent SME MACEDONIA?

Vula e ueb-portalit Excellent SME MACEDONIA eshte nje certifikate per biznesberje. Oda Ekonomike e Maqedonise e jep kete certifikate ne bashkepunim me agjencine e njohur per vleresim te rejtingut te kreditit COFACE prej Kroacie, per kompanite me te suksesshme te vogla dhe te mesme ne Maqedoni.

Qellimi kryesor i certifikates, e cila perkon me direktivat e BE-se, eshte qe te promovoje kompanite e vogla dhe te mesme, per te mbrojtur dhe per te siguruar biznesin, praktikat e mira te biznesit dhe per te rritur transparencen e tregut. Gjithashtu, ajo do tu ndihmoje klienteve dhe partnereve te biznesit per te zvogeluar rreziqet financiare dhe te tjera, kur nenshkrujne marreveshje biznesi.

Certifikata do tu mundesoje partnereve te biznesit vendor dhe nderkombetar per te verifikuar ekzistencen e kompanise, adresen e sakte te internetit, dhe me e rendesishmja – bonitetin e saj.

Baze per certifikim eshte raporti kreditor dhe monitorimi i vazhdueshem i COFACE - Kroaci. Ne te njejten kohe, teknologjia e ueb-faqes SafeSigned ™ pengon qe vula e cilesise Excellent SME МACEDONIA te kopjohet dhe te perdoret ne cfaredo ueb-faqe tjeter.

Me instalimin dhe perdorimin e potencialit te certifikates dhe partnereve ekzistuese mund te bejne dallim ne mes te kompanive te suksesshme dhe me pak te suksesshme. (me shume)Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Valentina Cvetkovska
tel: ++ 389 2 3244063
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: valentina@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara