Семинар 28.02.2020 ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА – ПРОТОКОЛ МЕНАЏМЕНТ

Стопанска комора на Македонија

Еднодневен семинар:

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА – ПРОТОКОЛ МЕНАЏМЕНТ

28.2.2020  година(петок)
10:00 – 15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат


Работодавачите обично ја наведуваат комуникацијата како една од најважните вештини што ја бараат од кандидатите за работа. Професионалната комуникација во поголема или помала мера е присутна во сите активности на современиот деловен човек. Ефикасната деловна комуникација е од суштинско значење за креирање и одржување на успешна компанија, и не може да се изведе без ефективна комуникација која е регулирана со одредени правила и норми.

Целта на овој семинар е учесниците да се стекнат со информации кои ќе им помогнат да осознаат како се воспоставува и одржува ефективна соработка во работно опкружување преку остварување на ефективна комуникација, да се во можност да го препознаат и да го оценат деловно опкружување што се развива брзо и во кое комуникациските вештини се од суштинско значење. Овој семинар нуди можност за подобрување на сопствените вештини во областа на зборувањето, слушањето, читањето и составувањето текст.

Со оглед на тоа дека компаниите и поединците имаат се поголема потреба од регулирање и усовршување на комуникацијата внатре во самата компанија, но и надвор од неа при преговарање со клиенти, овој семинар има за цел да се унапредат комуникациските вештини во деловното опкружување со акцент на подобрување на личната комуникација, меѓучовечките односи и подобрување на реализацијата во однос на справување со секакви клиенти и соработници.

Семинарот ќе помогне:

- Да се разберат различните видови на комуникација;
- Да се осознаат комуникациските стилови и ставови;
- Да се разберат начините за активно и постојано слушање;
- Да се пронајдат пречките во комуникацијата;
- Да се дознае за вербалната наспроти невербалната комуникација;
- Да се дознае што се разликите помеѓу официјалната и неофицијалната комуникација;
- Да се дознае како да се оствари пишана комуникација;
- Да се осознаат елементите за организрање на настани;
- Како до избор на правилен настан;
- Да се разбере потребата од планирање на работното време како и делегирање на обврските.


Придобивки на компаниите:

- Поголем број на задоволни вработени и клиенти;
- Разбирање на различните стилови на комуникација;
- Зголемување на преговарачката моќ кон клиентите;
- Ефикасно користење на работното време и правилно распоредување на обврските.


Предавач:

- проф. д-р Гордана Петрушевска, експерт и менаџер. Д-р Петрушевска своите магистерски студии ги завршува во 2003 година, на Шефилд Универзитетот во Солун, на тема: „Тимско работење и активности за организрање успешни проекти“. Своите докторски студии ги завршува на Универзитетот за Мир на Обединетите нации во Белград, во 2012 година, на тема: „Позиционирање на производи во услови на криза“. На академско ниво, д-р  Петрушевска, меѓу останатите предмети, предава: Меѓународна економија, Меѓународна трговија, Развивање на нови производи, Односи со јавност итн.

Нејзиниот експертски и менаџерски сегмент го започнува на Скопски саем како организатор на домашни самски манифестации, продолжува со организација на меѓународни самески манифестации во земјата, како и организирање учество на домашните компании на меѓународни саемски манифестации. Кариерата на Скопски саем ја завршува како генерален директор, со многубројни признанија од областа на комуникациите, продажба и внатрекомпаниски односи. 

Специјализации: изготвување и спроведување на годишен план, согласно развојната концепција на компанијата, изготвување и спроведување на одделни  стратешки планови по профитни центри, изготвување предлог-маркетинг концепција за унапредување на продажбата, изготвување стратегија за подигнување на задоволството на купувачите, изготвување правилник за следење на промотивните активности и тактиките на маркетинг промовирање, изготвување интерни акти за употреба на техниките на продажба и промоција.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Сите заинтересирани за учество на овој семинар можат да се пријават најдоцна до 25.2.2020 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 22.09.2020
ИТ-КАТАСТРОФИ И КОНТИНУИТЕТ ВО РАБОТЕЊЕТО - Дефинирање, тестирање и опоравување -
Online Бизнис средби, 22.09.2020
„ОНЛАЈН“ НАСТАН ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ И БИЛАТЕРЛАНИ СРЕДБИ- „SOLAR ENERGY BUSINESS MIXER“
Семинар, 24.09.2020
ТЕЛЕФОНСКА ПРОДАЖБА - TELESALES
Семинар, 25.09.2020
ПРОЦЕНКА НА РИЗИК НА РАБОТНО МЕСТО ПРИ ИЗЛОЖЕНОСТ НА САРС-КОВ-2 ВИРУСОТ
Семинар, 25.09.2020
ДЕЛОВЕН ЕКСЕЛ - ПИВОТ ТАБЕЛИ, СЦЕНАРИЈА И КОНТРОЛНИ ТАБЛИ ВО ФУНКЦИЈА НА ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО РАБОТЕЊЕ
Конференција, 27.09.2020
ИЗВОЗНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПОГОЛЕМА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ТУРИЗМОТ КАКО ПРЕДИЗВИК НА НОВОТО ВРЕМЕ
Семинар, 29.09.2020
ИНТЕРНИ АУДИТОРИ НА СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТ
Семинар, 01.10.2020
ОСНОВИ НА AutoCAD
Online Бизнис средби, 08.10.2020
за учество на „виртуелен“- он-лине брокерски настан - The VIRTUAL BROKERAGE EVENT - INNOVATION VILLAGE 2020- VBE-IV2020
Саем, 14.10.2020
Меѓународен „онлајн“ индустриски саем „ТеМЕкс“
Саем, 16.10.2020
„CII AGRO & FOOD TECH“- ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ХРАНА И АГРОКУЛТУРА -ИНДИЈА 2020
Саем, 21.10.2020
Саем за директни бизнис средби „Братислава 2020“
Online Бизнис средби, 18.11.2020
УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“