28.11.2017 (Семинар)
ДЕЛОВНИ АСИСТЕНТИ (АРХИВСКО И КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ) И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ ПРОТОК НА ДОКУМЕНТИ

28.11.2017 (Бизнис средби)
„INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2017“

29.11.2017 (Настан)
Симпозиум на тема:„Нови хоризонти во економската соработка меѓу Македонија и Турција„ - 29.11.2017

30.11.2017 (Бизнис средби)
БИЗНИС ФОРУМ И ДЕЛОВНИ СРЕДБИ МЕЃУ СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ И ДОМАШНИТЕ КОМПАНИИ КОИ ИМААТ ПОТЕНЦИЈАЛ ДА СТАНАТ НИВНИ ДОБАВУВАЧИ

30.11.2017 (Семинар)
ДОГОВОРОТ ЗА ГРАДЕЊЕ И НАЈБИТНИТЕ НОРМАТИВНИ И ПРАКТИЧНИ ПРАШАЊА И ПРОБЛЕМИ ПОВРЗАНИ СО ГРАДБАТА - ПРЕДМЕТ НА ТРГОВСКИТЕ СПОРОВИ

04.12.2017 (Семинар)
НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ ПОПИС НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА УТВРДЕНА СО ПОПИСОТ

05.12.2017 (Семинар)
ИТ-КАТАСТРОФИ (DRP) И ФОРЕНЗИЧКА ИСТРАГА

11.12.2017 (Семинар)
ЕФИКАСНО РЕШАВАЊЕ НА КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ ВО ОДНОС НА ПОПЛАКИ/НЕЗАДОВОЛСТВО ОД КЛИЕНТИ И СООДВЕТНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

12.12.2017 (Семинар)
ВОВЕД ВО ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА - Типови на транспорт и документи, царински регулативи, улоги во инернационалната логистика, стратегии и пресметки, паритети, складишнина и дистрибуција -

12.12.2017 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

14.12.2017 (Семинар)
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРЕНИНГ ЗА НАПРЕДЕН EXCEL – POWER QUERY

14.12.2017 (Конференција)
XVIII Меѓународен симпозиум на тема: УЛОГАТА НА СМЕТКОВОДСТВОТО И РЕВИЗИЈАТА ВО УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОНОМИЈА

18.12.2017 (Семинар)
ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИК И ПРИНЦИПИ НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА КАЈ РАБОТНИЦИ ИЗЛОЖЕНИ НА АЗБЕСТ

20.12.2017 (Семинар)
РАЗРАБОТКА НА ДОГОВОРИТЕ НА АВТОНОМНАТА ТРГОВСКА ПРАКСА СО ОСВРТ НА ПРОБЛЕМИТЕ КОИ СЕ ЈАВУВААТ ВО СИТЕ ФАЗИ ОД НИВНОТО ПОСТОЕЊЕ

21.12.2017 (Семинар)
Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работникот и од страна на работодавачот - дозволеност и забрана на отказ

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Бизнис-настани

05.09.2017 - 05.09.2017


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

РАСКИНУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ДОГОВОРИ, УТВРДУВАЊЕ НИШТОВНОСТ, ПОНИШТУВАЊЕ НА ИСТИТЕ И ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ КОИ ГИ СЛЕДАТ ОВИЕ ИНСТИТУТИ


Еднодневен семинар:

РАСКИНУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ДОГОВОРИ, УТВРДУВАЊЕ НИШТОВНОСТ, ПОНИШТУВАЊЕ НА ИСТИТЕ И ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ КОИ ГИ СЛЕДАТ ОВИЕ ИНСТИТУТИ

5 септември 2017 година (вторник)
10:00 - 16:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат


          Стопанската комора на Македонија организира еднодневен семинар на тема: „Раскинување на трговските договори, утврдување ништовност, поништување на истите и правните последици кои ги следат овие институти“.

          Целта на овој семинар е длабинска разработка на трговските договори во смисла на нивната нужна, императивна содржина наспроти диспозитивните обврски кои можат да ги преземат страните на истите договори. Притоа, по утврдувањето на границите во кои можат да се движат договорните права и обврски на страните на договорите, во продолжение ќе се изврши анализа на причините поради кои може да се утврдат аномалиите на склучените договори поради кои понатаму настануваат правните последици во смисла на згаснување на преземените обврски. Истото ќе биде проследено преку разграничување на причините кои водат до раскинување на договорите, утврдување на нивната ништовност, како и поништувањето на договорите. Веднаш потоа, ќе се пристапи кон разграничување на правните последици кои го следат секој одделен институт во светло на одговорноста на секоја страна за склучувањето на посочените минливи договори. Последниот дел од семинарот ќе биде посветен на разгледување на конкретни судски постапки – начинот на нивно заведување преку тужби, текот на постапките и пресудите со кои истите се завршувале. Всушност, по спроведувањето на овој семинар се очекува присутните слушатели да добијат целосна слика на елементите на кои е потребно нужно да внимаваат како не би склучиле минлив договор, а до колку е потребно да утврдат минливост на договор да се овозможи поедноставно спроведување на судските постапки преку кои ќе можат да го постигнат истото.

ПРОГРАМА:
 
• Правни рамки во кои може да се движи слободата при склучувањето на договорите;
• Задолжителни елементи при склучувањето на договорите;
• Толкување на спорните одредби од договорите;
• Раскинување на договорите поради неисполнување;
• Раскинување или измена на договор поради променети околности;
• Невозможност за исполнување;
• Прекумерно оштетување;
• Лихварски договор;
• Утврдување ништовност на договор:
  - Последици од ништовноста;
  - Делумна ништовност;
  - Конверзија;
  - Дополнително исчезнување на причината за ништовноста.
• Поништување на договор поради рушливост:
  - Последици од поништувањето;
• Разработка на конкретни примери од судската пракса при раскинувањето на договорите, утврдување на нивна ништовност и нивно поништување.

Овој семинар е наменет за управителите (законските застапници) на правните лица, правните служби, адвокатите, сите правни и физички лица кои склучуваат договори, како и  за сите оние кои имаат потреба од проширување на своите знаења од предметната тема за разработка.

Предавач:
- М-р Тања Петковска,
адвокат, магистер по меѓународно право и меѓународна политика со специјалност меѓународно право, со 9 години практична работа во правото. Своето работно искуство го започнува со работа во Основниот суд Скопје 2 - Скопје каде има работено во областа на стопанските спорови, работните спорови, стечајните постапки, платните налози и парничните постапки; продолжувајќи со работа во сопствена адвокатска канцеларија во областа на граѓанските и стопанските спорови.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот. 

Рок за пријавување: 30.8.2017 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk

Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права