22.11.2018 (Семинар)
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА, ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА, ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА

22.11.2018 (Инфо сесија)
Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва: старт-ап и спин- оф

23.11.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: МЕНАЏИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ - СТРАТЕГИЈА И ДЕФИНИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ПРЕКУ ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ -

23.11.2018 (Семинар)
ПРОЦЕС И ЧЕКОРИ ВО ЕТИЧКОТО ХАКИРАЊЕ

27.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби и форум со компании од агро секторот од Бугарија, во Струмица, Македонија, на 27 и 28 ноември 2018 година

27.11.2018 (Семинар)
МЕНИЦА И МЕНИЧНИ ДЕЈСТВИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТ

28.11.2018 (Советување)
ОПЕРАТИВНА ЕФИКАСНОСТ ВО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА, АПСТЕНТИЗАМ И НАМАЛУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ КАКО ПОСЛЕДИЦА ОД ОТСУСТВО ОД РАБОТА И УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ СОГЛАСНО ЗАКОНСКИТЕ ОДРЕДБИ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

29.11.2018 (Семинар)
Е-МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ – СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

30.11.2018 (Форум)
БИЗНИС ФОРУМ И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ МЕЃУ МАКЕДОНСКИ И ГРЧКИ КОМПАНИИ- 30.11.2018 , АТИНА Р.ГРЦИЈА

30.11.2018 (Семинар)
ОДГОВОРНОСТ НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ОБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАВЕЦ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ОД ПОВРЕДА ПРИ РАБОТА

05.12.2018 (Семинар)
МАРКЕТИНГ ЗА ИЗВОЗНО ОРИЕНТИРАНИ КОМПАНИИ

06.12.2018 (Конференција)
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА СУПЕРВИЗИЈА ВО ЕУ 2018- 6.7.12.2018 БРИСЕЛ

11.12.2018 (Семинар)
Еднодневна специјалистичка обука на тема: DMFEA Design Failure Mode and Effect Analysis АНАЛИЗА НА РИЗИКОТ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ГРЕШКИТЕ НАПРАВЕНИ ВО ПРОЦЕСОТ И ВО ПРОИЗВОДОТ

12.12.2018 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ – СТРЕСОТ КАКО СОЈУЗНИК

14.12.2018 (Семинар)
ОСНОВИ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА СТАНДАРДОТ ISO 31000:2018

18.12.2018 (Семинар)
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

Бизнис-настани

29.11.2018 - 30.11.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

Е-МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ – СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ


Дводневна обука на тема:

Е-МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ –
СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

29-30.11.2018 година (четврток и петок)
9:00 - 14:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3-ти кат

Технологијата се` повеќе се инволвира и во менаџирањето на човечките ресурси во организациите. Трансформацијата на менаџментот на човечки ресурси преку технологијата е познат како е-менаџмент на човечки ресурси (Е-МЧР). Терминот Е-МЧР ја опишува трансформацијата на обезбедувањето на човечките ресурси со користење на т.н. веб-базирана технологија. Токму поради овие современи промени, професионалците во делот на човечки ресурси треба да ги применуваат не само традиционалните, туку и современите методи во обезбедувањето на човечките ресурси.
Обуката, Е-менаџмент на човечки ресурси – современи методи за обезбедување на човечки ресурси, ќе ви овозможи да се запознаете со современите трендови во обезбедувањето на човечките ресурси преку интернет технологијата и можностите за нивна имплементација во секојдневното извршување на МЧР функциите во вашата организација. Преку обуката ќе стекнете знаења и ќе развиете вештини за примена на методите за е-регрутација и е-селекција на човечки ресурси, а воедно ќе ги воочите и предностите и недостатоците од примената на истите. Во контекст на вработувањето, ќе се даде фокус и на процесот на работно воведување на нововработените во организацијата, конкретно на процесот на нивна социјализација и ориентација. На овој начин се врши осовременување на традиционалните пристапи на организацијата во областа на МЧР и нивно иновирање кое всушност ќе ја придвижи организацијата кон актуелните промени во дигиталната ера во која живееме и работиме денес.

Целна група

Обуката е наменета за оние кои се вклучени во реализирање на функциите на МЧР: менаџери на организации (јавни и приватни), професионалци од областа на човечките ресурси, вработени кои се одговорни за спроведување на процесот на регрутација и селекција на човечките ресурси во организациите и др.

ПРОГРАМА
Е-менаџмент на човечки ресурси:
• Трансформација на менаџментот на човечки ресурси преку технологијата;
• Обезбедување човечки ресурси.

Регрутација на човечки ресурси (традиционални наспроти современи пристапи):

• Традиционални наспроти современи пристапи во регрутирањето на човечките ресурси;
• Е-регрутирање на човечки ресурси;
• Извори за е-регрутирање на човечки ресурси;
• Предности и недостатоци на изворите за е-регрутирање човечки ресурси.

Селекција на човечки ресурси (традиционални наспроти современи пристапи):

• Селекција на човечки ресурси – анализа на традиционалните пристапи;
• Е-селекција на човечки ресурси;
• Методи за е-селекција на човечки ресурси.

Работно воведување:
• Социјализација и ориентација на нововработените во организацијата.

Евалвација на обуката - усна и писмена.

Предавач:
- виш пред. д-р Даниела Карадаков, предавач во наставната област Менаџмент на човечки ресурси и директор на високата стручна школа „Бизнис академија Смилевски“ (БАС) - Скопје, високообразовна установа која нуди студии на прв и втор циклус на студии од областа на оперативниот и стратегискиот менаџмент. Обучувачот својата експертиза ја развива и ја споделува во областа на менаџмент на човечки ресурси, менаџмент во образование, личен менаџмент, организациско комуницирање, интерперсонални деловни вештини, организациско учење и сл. Таа истовремено е и обучувач и консултант во „ДЕТРА“ Центар - Скопје, каде извршува обучувачки и консултантски услуги во наведените области. Научните достигнувања ги гради и како доцент, односно како научен соработник во БАС Институтот за менаџмент во Битола. Посветена е на научни истражувања во областа чии резултати ги објавува на научни и стручни собири, како и во научни списанија со импакт фактор. Моментален интерес на проучување и` е дигитализацијата на менаџментот на човечки ресурси, што е главен фокус и на оваа обука.

За сите учесници на обуката ќе биде обезбедено:
 работен материјал;
 ручeк и освежување;
 сертификат за присуство на семинарот.

Рок за пријавување: 23.11.2018 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk

Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права