Tendere

Të nderuar vizitorë të web-portalit të Odës ekonomike të Maqedonisë

Ju informojmë që informacionet në këtë faqe janë të qasshëm vetëm nëse jeni parapagues i shërbimi të caktuar ose biznes-pakos në web-portalin.

Më shumë informacione për mënyrën dhe çmimet e shërbimeve të cilat i ofron Oda përmes web-portalit janë të dhëna në faqen për Biznes-pako.

Si kompani-anëtare e Odës,dhe me mundësinë për paralajmërim në web-portalin,fitoni mundësinë vetë të zgjedhni cilin lloj të shërbimit dëshironi të shrytëzoni.Nëse nuk jeni ndërmarrje-anëtare e Odës ekonomike të Maqedonisë mund të bëheni anëtar në adresën vijuse. Ju Falenderojm për interesimin dhe shpresojmë që do t’i plotësojmë kërkesat e Juaja.under construction
 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara