19.11.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: Договор за вработување, договор за вработување странци, разлики помеѓу договорите за вработување домашни лица и странци

21.11.2018 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИ

22.11.2018 (Семинар)
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА, ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА, ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА

23.11.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: МЕНАЏИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ - СТРАТЕГИЈА И ДЕФИНИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ПРЕКУ ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ -

23.11.2018 (Семинар)
ПРОЦЕС И ЧЕКОРИ ВО ЕТИЧКОТО ХАКИРАЊЕ

27.11.2018 (Семинар)
МЕНИЦА И МЕНИЧНИ ДЕЈСТВИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТ

27.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби и форум со компании од агро секторот од Бугарија, во Струмица, Македонија, на 27 и 28 ноември 2018 година

28.11.2018 (Советување)
ОПЕРАТИВНА ЕФИКАСНОСТ ВО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА, АПСТЕНТИЗАМ И НАМАЛУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ КАКО ПОСЛЕДИЦА ОД ОТСУСТВО ОД РАБОТА И УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ СОГЛАСНО ЗАКОНСКИТЕ ОДРЕДБИ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

29.11.2018 (Семинар)
Е-МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ – СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

29.11.2018 (Конференција)
Меѓународната конференција за текстил за градежништво, медицина и здравствена заштита, машини за текстил и нови технологии и деловни средби, 29-30 ноември 2018 година, Ахен, Германија

30.11.2018 (Форум)
БИЗНИС ФОРУМ И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ МЕЃУ МАКЕДОНСКИ И ГРЧКИ КОМПАНИИ- 30.11.2018 , АТИНА Р.ГРЦИЈА

30.11.2018 (Семинар)
ОДГОВОРНОСТ НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ОБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАВЕЦ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ОД ПОВРЕДА ПРИ РАБОТА

06.12.2018 (Конференција)
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА СУПЕРВИЗИЈА ВО ЕУ 2018- 6.7.12.2018 БРИСЕЛ

14.12.2018 (Семинар)
ОСНОВИ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА СТАНДАРДОТ ISO 31000:2018

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

19.07.2018


Актуелно  

СРЕДБА НА РЕГИОНАЛНАТА КОМОРА СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА СО УЈП И ОПШТИНА БИТОЛА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ БИЗНИСОТ И СПОРТОТ


Регионалната комора со седиште во Битола при Стопанската комора на Македонија, во соработка со Општина Битола и Управата за јавни приходи на Република Македонија, на 18.07.2018 година одржа средба со локални компании и спортски клубови. Целта на оваа средба беше активирање на приватните компании во општините дел од добивката да ја наменат за финансирање на спортските клубови, генерално за развој на спортот, при што ќе добијат одредени законски ослободувања, како и информации за други прашања од областа на даночната проблематика.

Претседателот на Регионалната комора со седиште во Битола, Мирко Велковски посочи дека оваа средба е организирана да се иницира зголемено активирање на приватните компании во регионот за соработка со спортските клубови, во функција на развој на спортот, при што, од друга страна, компаниите ќе се запознаат со законските прописи по однос на даночните ослободувањата.

Претставниците од регионалната дирекција на УЈП на присутните им ги презентираа деталите на Закон за донации и за спонзорства во јавните дејности како и Закон за донации и за спонзорства во спортот. Беше истакнато дека со овие закони се уредуваат основите и целите на давање и примање донации и спонзорства, предметот на донации и спонзорства, користењето на истите, евидентирањето и контролата на донациите и спонзорствата во јавните дејности и сл.

На средбата, членовите на Регионалната комора со седиште во Битола се запознаа со постапката и начинот на давање и примање на донација, односно спонзорство, како и видовите на даночни поттикнувања. Спортските клубови пак се запознаа со можностите кои што ги нуди државата во насока на развој на оваа дејност.

Регионалната комора со седиште во Битола и во иднина ќе организира средби од овој вид на кои стопанството од регионот ќе се запознае со тековните прописи во сферата на даночната политика и истовремено ќе го поддржува развојот на општините во целина.

М-р Никола Димковски 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права