19.02.2019 (Тренинг обука)
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

21.02.2019 (Семинар)
НОВ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

22.02.2019 (Семинар)
Еднодневен семинар: СИСТЕМАТИЗИРАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА - ЕФИКАСНА КОМУНИКАЦИЈА ВНАТРЕ ВО КОМПАНИЈАТА И МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ -

25.02.2019 (Работилница)
Правна заштита на правните субјекти преку правилно утврдување и уредно исполнување на договорните обврски во домашниот и во надворешниот промет

26.02.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВОТО

26.02.2019 (Семинар)
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЕРГОНОМИЈАТА И НЕЈЗИНАТА УЛОГА ВО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ

27.02.2019 (Тренинг обука)
ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА УСПЕШНОСТ ПРЕКУ ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА КОМУНИКАЦИЈА

28.02.2019 (Семинар)
ЗАТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА - ИСПОЛНУВАЊЕ, КОМПЕНЗАЦИЈА, ОТПУШТАЊЕ ДОЛГ, НОВАЦИЈА, ЗАСТАРЕНОСТ, ЦЕСИЈА, ЗАСМЕТУВАЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕ, ДОГОВОР ЗА ФАКТОРИНГ

03.03.2019 (Советување)
ГРАДЕЊЕ СИЛНИ ОРГАНИЗАЦИСКИ ТИМОВИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИЦИ НА РАБОТНОТО МЕСТО

12.03.2019 (Семинар)
НОВ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - НОВИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

15.03.2019 (Академија)
АКАДЕМИЈА ЗА ПРОДАЖНИ ВЕШТИНИ -SALES ACADEMY-

21.03.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧКИ ТОЧКИ И „CASE STUDY“

01.04.2019 (Бизнис средби)
БИЗНИС СРЕДБИ ВО ХАНОВЕР, СР ГЕРМАНИЈА, ОД 1 ДО 4 АПРИЛ 2019 ГОДИНА

11.04.2019 (Бизнис средби)
Mеѓународни деловни средби за стартап, мали и средни компании од Источна Европа во Диселдорф, Германија

АТА Карнет

Светот на бизнисот без граници - АТА карнет

Дали сакате да освоите нови пазари?
Во тој случај, неопходно е примероците од своите производи привремено да ги изнесете во странство заради презентација пред Вашите потенцијални купувачи или за изложување на саеми и изложби. Она што, при тоа, ви е потребно, е едноставниот премин преку државните граници, без плаќање царини или давање посебни гаранции, што  ви го овозможува АТА-карнетот.

Што е АТА-карнет? 
АТА-карнет е едноставен меѓународен царински документ кој се користи за поедноставување на привремениот увоз во странска земја, со рок на важење од една година.
Кратенката АТА доаѓа од комбинацијата на почетните букви од француската синтагма Admission Temporaire и англиските зборови Тemporary Admission,  што значат привремен увоз.

Пријавете се веднаш за вашиот АТА карнет

Кои се предностите на АТА карнетот?
- Поедноставување на царинската постапка со користење на една единствена исправа за сите царински трансакции (привремен извоз, транзит, привремен увоз, повторен извоз и повторен увоз).
- Плаќањето царини и други давачки, даноци или положување депозит, што е вообичаено кај привремениот увоз во поедини земји, станува непотребно.
- Важењето на АТА-карнетот до една година овозможува негово повеќе кратнокористење за привремен увоз во една или повеќе земји-членки на АТА синџирот.
- За царинарницата АТА-карнетот значи помалку администрација и сигурност дека ќе ги наплати увозните давачки, доколку не дојде до повторен извоз.

За кои земји може да се добие АТА-карнет?
ALBANIA (AL), Union of Chambers of Commerce & Industry of Albania, Albania
ALGERIA (DZ) Chambre Nationale de Commerce, Alger
ANDORRA (AD) Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services d'Andorre,  Andorra la Vella
AUSTRALIA (AU) Victorian Employer's Chamber of Commerce and Industry , Hawthorn
AUSTRIA (AT) Austrian Federal Economic Chamber, Vienna
BELARUS (BY) Belarusian Chamber of Commerce and Industry, Minsk
BELGIUM/LUXEMBOURG (BE) Federation Nationale des Chambres de Commerce et d'Industrie de Belgique, Bruxelles
BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA) Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina
BULGARIA (BG) The Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Sofia
CANADA (CA) The Canadian Chamber of Commerce, Montreal
CHILE (Camara de Comercio de Santiago)
CHINA (CN) China Chamber of International Commerce,  Beijing
IVORY COAST (CI) Chamber of Commerce and Industry of Ivory Coast, Abidjan
CROATIA (HR) Croatian Chamber of Economy, Zagreb
CYPRUS (CY) Cyprus Chamber of Commerce and Industry, Nicosia
CZECK REPUBLIC (CZ) Economic Chamber of the Czech Republic, Praha
DENMARK (DK) Danish Chamber of Commerce, Copenhagen
ESTONIA (EE) Estonian Chamber of Commerce and Industry, Tallinn
FINLAND (FI) The Central Chamber of Commerce of Finland, Helsinki
FRANCE (FR) Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, Paris
GERMANY (DE) Organisation of German Chambers of Commerce and Industry, Bonn
GIBRALTAR (GI) Gibraltar Chamber of Commerce, Gibraltar
GREECE (GR) Athens Chamber of Commerce and Industry, Athens
HONG KONG , China (HK) The Hong Kong General Chamber of Commerce, Hong Kong
HUNGARY (HU) Hungarian Chamber of Commerce and Industry, Budapest
ICELAND (IS) Iceland Chamber of Commerce, Reykjavik
INDIA (IN) Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, New Delhi
IRAN (Chamber of Commerce, Industries and Mines of Iran)
IRELAND (IE) Dublin Chamber of Commerce, Dublin
ISRAEL (IL) Federation of Israeli Chambers of Commerce, Tel-Aviv
ITALY (IT) Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Roma
JAPAN (JP) The Japan Chamber of Commerce and Industry, Tokyo
KOREA (KR) Korea Chamber of Commerce and Industry, Seoul
LATVIA (LV) Latvian Chamber if Commerce and Industry, Riga 
LEBANON (LB) Beirut Chamber of Commerce and Industry, Beyrouth LITHUANIA (LT) Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts, Vilnius
REPUBLIC OF MACEDONIA (MK) Economic Chamber of Macedonia, Skopje
MALAYSIA (M) The Malaysian International Chamber of Commerce and Industry, Kuala Lumpur
MALTA (MT) The Malta Chamber of Commerce, Valletta
MAURITIUS (MU) The Mauritius Chamber of Commerce and Industry, Port Louis
MONGOLIA (MN) Mongolian National Chamber of Commerce and Industry, Ulaanbaatar
MONTENEGRO (Chamber of Economy of Montenegro)
MOROCCO (MA) Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de la Wilaya du Grand Casablanca, Casablanca
NETHERLANDS (NL) Amsterdam Chamber of Commerce and Industry, Amsterdam
NEW ZEALAND (NZ) The Wellington Chamber of Commerce, Wellington
NORWAY (NO) Amsterdam Chamber of Commerce and Industry, Amsterdam
PAKISTAN (ICC Pakistan)
POLAND (PL) Polish Chamber of Commerce, Warsaw
PORTUGAL (P) Camara de Comercio e Industria Portugesa, Lisboa
ROMANIA (RO) Chamber of Commerce and Industry of Romania, Bucarest
RUSSIA (RU) Chamber of Commerce and industry of the Russian Federation, Moskow
SENEGAL (SN) Chambre de Commerce et d'Industrie de la Region de Dakar, Dakar
SERBIA (CS) Chamber of Commerce and Industry of Serbia, Belgrade
SINGAPORE (SG) Singapore International Chamber of Commerce, Singapore
SLOVAK REPUBLIC (SK) Slovak Chamber of Commerce and Industry, Bratislava
SLOVENIA (SI) Chamber of Economy of Slovenia, Ljubljana
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (ZAR) South African Chamber of Business, Auckland Park
SPAIN (ES) Consejo Superior de las Camaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegacion de Espana, Madrid
SRI LANKA (SL) Sri Lanka National Council of the ICC, Colombo
SWEDEN (SE) The Stockholm Chamber of Commerce, Stockholm
SWITZERLAND (CH) Alliance des Chambres de Commerce Suisses, Geneve
THAILAND (TH) Board of Trade of Thailand, Bangkok
TUNISIA (TN) Chambre de Commerce et d'Industrie de Tunis, Tunis
TURKEY (TR) Union of Chambers of Commerce, Industry, Maritime Commerce and Commodity Exchange of Turkey, Ankara
UKRAINE (Ukrainian Chamber of Commerce and Industry)
UNITED ARAB EMIRATES (Dubai Chamber of Commerce and Industry)
UNITED KINGDOM  (GB) London Chamber of Commerce and Industry, London
UNITED STATES (US) United States Council for International Business, New York

Кој може да користи АТА карнет?
Малите и големите претпријатија, поединци - сите можат да бидат корисници на АТА-карнет кој посебно е наменет за трговци, излагачи на саеми, трговски патници и деловни луѓе кои сакаат да ги прошират своите пазари, да ги унапредат деловните контакти и да ја зголемат конкурентноста на странските пазари претставувајќи ги своите мостри, користејќи професионална и научна опрема, педагошки материјал и сл.
Со АТА-карнет се служат и архитектите, хирурзите, инженерите, сликарите, музичарите, актерите, кинолозите, одгледувачите на коњи и многу други. Во досегашната триесет годишна примена АТА карнетот се покажа како незаобиколен инструмент за штедење време и пари.

За која стока АТА-карнетот најмногу се користи?
АТА-карнетот може да се користи практично за сите стоки наменети за лична или професионална употреба, особено за трговски мостри, стручна опрема, саемски и изложбени експонати.
Со помош на АТА-карнет привремено се увезува стока за широка потрошувачка: компјутери, алати, камери, видео и канцелариска опрема, облека, слики, ласери, индустриски и земјоделски машини и алати и сл. На ист начин можат привремено да се увезат тркачки коњи, расни кучиња, музички инструменти, театарска опрема и костими.
Врз основа на АТА-карнет не смее да се увезе стока што лесно се расипува, стока наменета за преработка, обработка или поправка.
Привремениот увоз на стока врз основа на АТА-карнет се однесува на стока која ќе биде повторно извезена во иста состојба, во каква што била и увезена.

Како се применува АТА-карнетот?
AТА-карнетот се состои од корица (зелена боја) и по два внатрешни листа за секоја поединечна операција (привремен извоз, транзит, привремен увоз, повторен извоз и повторен увоз). Внатрешните листови се со различни бои, зависно од операцијата на која се однесуваат, и се составени од два дела, од кои горниот дел (талон) секогаш останува во карнетот, а долниот (купон) се откинува при царинската постапка.
Составувањето на карнетот, односно потребниот број листови со различни бои, зависи од барањето на носителот на карнетот, односно од потребниот пат, бројот на земјите кои се посетуваат и земјите низ кои се транзитира.

Како да се дојде до АТА-карнет?
Карнетите ги издаваат исклучиво стопанските комори, зачленети во гарантниот синџир при Меѓународното биро на стопанските комори (IBCC) во Меѓународната стопанска комора (ICC) во Париз, кој вклучува повеќе од 50 земји од Европа, Америка, Азија и Африка.
Во Република Македонија АТА-карнети издава и заверува Стопанската комора на Македонија која од 1 јули 1998 година стана 54-ти член на гарантниот синџир формиран врз основа на АТА-карнети во Меѓународното биро на стопанските комори во Париз.
По поднесувањето на барањето, карнетот се заверува и се издава во рок од неколку дена, со минимум трошоци и формалности.

Писмени информации за АТА-карнетите, формулари за барање за издавање на карнети, упатства за пополнување карнети, можат да се добијат во Стручната служба на Стопанската комора на Македонија .

АТА-карнетот штеди време и пари и затоа почитувајте ги правилата за негово користење! Внимателно проучете ја изјавата на задниот дел од Барањето за издавање карнет.
- Привремениот увоз врз основа на АТА-карнет се однесува само на стока која повторно ќе се извезе и тоа во иста состојба, во која била увезена.
- При секое влегување и излегување од некоја земја корисникот на карнетот треба да води сметка за тоа цариниците да ги внесат потребните податоци и карнетот да го заверат со потпис и печат на соодветните места на внатрешните листови.
- Потребно е да се почитуваат роковите за повторен извоз и завршување на транзитот, што ги одредиле царинските власти на одделни земји. Тие рокови не се исти со рокот на важење на карнетите.
- Карнетите кои повеќе нема да се употребуваат, или на кои им завршил рокот на важење, задолжително мораат да се вратат во Стопанската комора на Македонија, со сите искористени и неискористени листови.

Прилог документи:

 

Доколку сакате, барањето и податоците за самиот АТА карнет можете да ги оставите и електронски на следниот линк:

Доколку сакате, можете да направите и пресметка на потребниот износ за користење на АТА Карнетот на следниот линк:

Со наведените документи можете да извршите on-line пријавување на Вашиот АТА карнет на следните e-mail адреси:

jagoda@mchamber.mk     тел. (02) 3244 073
elida@mchamber.mk        тел. (02) 3244 072
boris@mchamber.mk        тел. (02) 3244 045

По пријавувањето, можете да дојдете во Комората и да го подигнете бараниот АТА карнет во рок од еден работен ден.Контакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје
Контакт: Лазе Ангелевски
Тел: ++ 389 2 3244090 Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: laze@mchamber.mk

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права