26.12.2019, ОБРАЗОВАНИЕ
ШТО ЈА ОБЕЛЕЖА ГОДИНАВА?
м-р Наташа Јаневска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаИзминува и оваа 2019 година. Година како и секоја друга, исполнета со многу предизвици и настани во сите области. Датум за почеток на преговори со ЕУ не добивме, но тоа не см...
19.12.2019, ОБРАЗОВАНИЕ
ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА ДРЖАВАТА НИЗ ПРИЗМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
м-р Наташа Јаневска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаОдржливиот развој на државата и образованието не смеат да се гледаат како два различни процеса. Тие се тесно поврзани и меѓусебно влијаат помеѓу себе.Кога зборуваме за одржли...
13.12.2019, ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЈА – ОТКРИВАЊЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ И АФИНИТЕТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Анализите на образовниот процес и вработливоста укажуваат дека отсуствува планирање и создавање на потребен човечки капитал, што ќе доведе од година во година квалификуваниот човечки капитал да биде сé повеќе недоволен и дефицитарен. Затоа е потребно...
05.12.2019, ОБРАЗОВАНИЕ
ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИМЕ?
Заврши меѓународното тестирање ПИСА 2018 што се реализира од страна на Организацијата за економска соработка и развој – ОЕЦД на секои три години, преку кое се мери и оценува практичното применливо знаење на учениците во матичната земја во три подрачј...
28.11.2019, ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ – ОДРАЗ НА ПОТРЕБАТА ЗА КАДАР ЗА БИЗНИС СЕКТОРОТ
м-р Наташа Јаневска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаДеновиве, во делот образование, фокусот беше ставен на неформалното образование како можност за обезбедување кадри потребни на бизнис секторот и како овој вид на образование ...