Семинар / 11.03.2020


Регистрација на посетители:

ТЕЛЕФОНСКА ПРОДАЖБА (TELESALES)

Стопанска комора на Македонија


Вашата e-mail адреса  


Ваше име и презиме:   


Име на компанијата (само за правни лица):   


Дополнителни информации: