Семинар 12.12.2019 УПРАВУВАЊЕ СО ОТСУСТВА И МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ

Стопанска комора на Македонија

Еднодневна работилница на тема:

УПРАВУВАЊЕ СО ОТСУСТВА И МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ

12.12.2019 година (четврток)
10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

 

Глобално, начинот на функционирање на компаниите постојано се менува. Со цел да се носи со промените, функцијата за управување со човечки ресурси треба да ги следи овие промени, и да се прилагоди, менувајќи го начинот на работење од класично кадрово-оперативно, кон стратешки насочено функционирање.

Управувањето со човечките ресури е функција која е директно поврзана со градењето и одржувањето на ефикасноста и ефективноста на компанијата/организацијата. Оваа функција е клучна во секоја организација и истата има улога да обезбеди дека вистинските лица се селектирани и регрутирани. Истовремено, управувањето со човечки ресурси подразбира создавање процедури и политики кои во својот фокус ги имаат вработените.

Отсуството од работа може значително да влијае врз ефикасноста на институцијата, но и врз директните трошоци за работодавачите. Трошоците за намален квалитет на работата или производството, како и зголемените трошоци за замена на отсутни вработени се во директна корелација со вкупните трошоци при реализација на работните процеси. Од особено значење на институциите, односно организациите е да можат да ги детектираат причините за отсуствата и да можат да определат дали тие се реални или не.

Мотивацијата е онаа која дава енергија, ја одржува и подобрува функционалноста и изведбата во работната средина. Стратешки гледано, во една работна средина каде што постои мотивираност кај вработените, голема е веројатноста за иновативност во работењето, остварување на резултати, квалитетно работење, и секако зголемена продуктивност. Практично, во една таква работна средина, помала е веројатноста за конфликтни ситуации помеѓу вработените, зачестени отсуства од работното место и одлив на работна сила.  Оттука произлегува дека многу е битно да научиме како да ги мотивираме нашите вработени. Индивидуалната мотивација всушност е клучниот фактор кој придонесува кон работењето на секој вработен. Клучното прашање кое секој вработен си го поставува е: што ме мотивира, или, уште побитно, што ме де-мотивира?/зошто се чувствувам дека сум под стрес?/ како да станам поотпорен?

Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на:
- Дефинирање на мотивацијата;
- Идентификување на важноста од мотивација на вработените;
- Опис на теории кои се однесуваат на мотивирање на вработените;
- Идентификување на типови на личности;
- Поставување јасни цел и алатки за мотивација.

Целна група:
Директорите/раководителите на секторите за човечки ресурси во компаниите, вработените во компаниите на раководни позиции, извршните асистенти и раководители кои имаат директно учество во процесот планирање на ресурси (човечки, технички и останати). како и за сите заинтересирани чиј предмет на работење е поврзан со темите на семинарот.

Предавачи:

1. Бранка Минчева-Коцевска – повеќе од 10 годишно работно искуство со креирање на политики за развој и управување со човечки ресурси во јавната администрација, со посебен акцент на принципите на добро владеење, ефективно управување со човечките ресурси и организациски развој.

2. Маргарита Иванова -  повеќе од 15 години искуство во процесот на развој на човечките ресурси, со посебен акцент на развој и испорака на методологии и програми за вештини за личен и професионален развој.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 11.12.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 25.09.2020
ДЕЛОВЕН ЕКСЕЛ - ПИВОТ ТАБЕЛИ, СЦЕНАРИЈА И КОНТРОЛНИ ТАБЛИ ВО ФУНКЦИЈА НА ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 25.09.2020
ПРОЦЕНКА НА РИЗИК НА РАБОТНО МЕСТО ПРИ ИЗЛОЖЕНОСТ НА САРС-КОВ-2 ВИРУСОТ
Конференција, 27.09.2020
ИЗВОЗНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПОГОЛЕМА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ТУРИЗМОТ КАКО ПРЕДИЗВИК НА НОВОТО ВРЕМЕ
Семинар, 29.09.2020
ИНТЕРНИ АУДИТОРИ НА СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТ
Семинар, 01.10.2020
ОСНОВИ НА AutoCAD
Семинар, 06.10.2020
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Online Бизнис средби, 08.10.2020
за учество на „виртуелен“- он-лине брокерски настан - The VIRTUAL BROKERAGE EVENT - INNOVATION VILLAGE 2020- VBE-IV2020
Саем, 14.10.2020
Меѓународен „онлајн“ индустриски саем „ТеМЕкс“
Семинар, 14.10.2020
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАН И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ, ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА НЕГОВО ИЗГОТВУВАЊЕ, ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕКОВНА 2021 ГОДИНА ВО ПРЕДВИДЕН ЗАКОНСКИ РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ДО ДРЖАВЕН АРХИВ НА РСМ
Саем, 16.10.2020
„CII AGRO & FOOD TECH“- ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ХРАНА И АГРОКУЛТУРА -ИНДИЈА 2020
Саем, 21.10.2020
Саем за директни бизнис средби „Братислава 2020“
Семинар, 30.10.2020
ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА Е-ПРОДАЖБАТА
Online Бизнис средби, 18.11.2020
УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“