Семинар 18.12.2019 ВЕШТ АДМИНИСТРАТИВЕН РАБОТНИК - Архивско- канцелариско работење / Деловно- финансиско работење -

Стопанска комора на Македонија

Еднодневен семинар:

ВЕШТ АДМИНИСТРАТИВЕН РАБОТНИК
- Архивско- канцелариско работење / Деловно- финансиско работење -

18.12.2019 година (среда)
10:00 – 15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат


Овој семинар пред се, има за цел да го опфати работењето на административните асистенити, кои би го дополниле своето знаење и кое ќе им помагне во развојот на работењето во архивските и канцелариски вештини, управување со финансиската документација, деловна комуникација , организација на канцеларија, состаноци, односи со јавност, организација на човечки ресурси, комуникации со банки.  


Прашања кои ќе бидат одговорени за време на семинарот:
- Кој мора да го почитува Законот за архивски материјал?
- Кои акти и основна евиденција се заведуваат во канцелариското работење?
- Која е помошната евиденција во канцелариското работење?
- Влез на документација- како вршиме прием и распределба на истата?
- Колкаво е значењето на Правилниците за кадровски, технички и просторни услови за работа на документарните центри?
- Колку време е потребно да се чува документацијата?
- Кој закон и член го уредува правилниот изглед и издавање на фактурите?
- Како правилно да го евидентираме работно време и годишен одмор?
- Кој е поимот за вовед во основното сметководство ?
- Кои се најзначајните финансиски извештаи за работењето?
- Како да го применуваме електронско банкарско работење?
- Што значи да се биде вешт административен работник кој успешно се справува со конфликти?

ПРОГРАМА:

Прв дел
- Закон за архивски и канцелариски материјал;
- Заведување на акти и основна евиденција во канцелариското работење;
- Помошна евиденција во канцелариското работење;
- Прием, распоредување и доставување на акти;
- Воспоставување на ефикасен систем за управување со документи;
- Правилник за кадровски, технички и просторни услови за работа на документарните центри;
- Упатството за начинот на одбележување на документите со подолги рокови на користење.

Втор дел
- Работно време/ евиденција на работно време и годишен одмор;
- Закон за ДДВ, точка 2 член 53- правилно изготвување и издавање на фактури;
- Вовед во основното сметководство (благајничко работење, магацинско работење, работа со фискална каса и малопродажба, даноци и плата);
- Финансиски извештаи (Бруто биланс, Биланс на успех, Биланс на состојба);
- Електронско банкарско работење (следење и плаќање);
- Справување со конфликти со клиенти, градење на добри односи за соработка.

Семинарот ќе резултира:

- Подлабоко разбирање на пропишаните законски регулативи  за канцелариско и архивско работење;
- Административен работник кој подобро ќе го разбира архивското, канцелариското и финансиското работење- Вешт административен работник/ асистент;
- Правилен прием на влезната документација и нивна распределба во соодветните сектори на работа;
- Административен работник кој вешто се справува со конфликти со клиенти и гради добри односи за соработка;
- Точна евиденција на бележење на работно време и годишни одмори;
- Разбирање на основното финансиско/ сметководствено работење:
  1. Патен налог и правилна пресметка на дневници за службен пат во земјава и странство;
  2. Пресметка на плата/ евиденција на плата;
  3. Законски поставена фактура;
  4. Даноци и нивно подетално разбирање;
  5. Читање на финансиски извештаи.

Предавачи:

-м-р Валентина Тодоровска, магистер по економски науки, специјалност финансиски менаџмент, управител на „Акаунтинг Солушнс“ со 25-годишно искуство во областа на архивското работење.

- Мери Каровска, дипломиран економист со уверение за овластен сметководител издаден од ИСОС. Таа е предавач на семинари, работилници на различни теми, со посебен акцент од областа на сметководството и банкарството. Исто така, има искуство и како надворешен соработник и предавач во центрите за едукација „Achieve Global“ потоа „Link Across“ и Американ колеџ, Организацијата за заштита на потрошувачите на Македонија, Информиран корисник. Паралелно, триесет и две години работи со сметководство на здруженија, фондации и компании со различни дејности. Во поново време, соработува со буџетски институции. Има искуство и како финансов директор во ИТД „Дистрибуција“ - Скопје, една од водечките компании во ИТ-секторот кај нас, членка на „Инфософт“ Групацијата. Мери Каровска е управител на лиценцираната компанија за економско-сметководствени услуги „Каровска“ ДООЕЛ од Скопје.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Последен рок за пријавување: 16.12.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 25.09.2020
ДЕЛОВЕН ЕКСЕЛ - ПИВОТ ТАБЕЛИ, СЦЕНАРИЈА И КОНТРОЛНИ ТАБЛИ ВО ФУНКЦИЈА НА ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 25.09.2020
ПРОЦЕНКА НА РИЗИК НА РАБОТНО МЕСТО ПРИ ИЗЛОЖЕНОСТ НА САРС-КОВ-2 ВИРУСОТ
Конференција, 27.09.2020
ИЗВОЗНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПОГОЛЕМА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ТУРИЗМОТ КАКО ПРЕДИЗВИК НА НОВОТО ВРЕМЕ
Семинар, 29.09.2020
ИНТЕРНИ АУДИТОРИ НА СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТ
Семинар, 01.10.2020
ОСНОВИ НА AutoCAD
Семинар, 06.10.2020
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Online Бизнис средби, 08.10.2020
за учество на „виртуелен“- он-лине брокерски настан - The VIRTUAL BROKERAGE EVENT - INNOVATION VILLAGE 2020- VBE-IV2020
Саем, 14.10.2020
Меѓународен „онлајн“ индустриски саем „ТеМЕкс“
Семинар, 14.10.2020
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАН И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ, ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА НЕГОВО ИЗГОТВУВАЊЕ, ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕКОВНА 2021 ГОДИНА ВО ПРЕДВИДЕН ЗАКОНСКИ РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ДО ДРЖАВЕН АРХИВ НА РСМ
Саем, 16.10.2020
„CII AGRO & FOOD TECH“- ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ХРАНА И АГРОКУЛТУРА -ИНДИЈА 2020
Саем, 21.10.2020
Саем за директни бизнис средби „Братислава 2020“
Семинар, 30.10.2020
ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА Е-ПРОДАЖБАТА
Online Бизнис средби, 18.11.2020
УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“