Семинар 13.12.2019 KPI - KEY PERFORMANCE INDICATOR (КЛУЧЕН ИНДИКАТОР ЗА ИЗВРШУВАЊЕ) Основи и како се дефинираат?

Стопанска комора на Македонија

 

Eднодневен семинар на тема:

KPI - KEY PERFORMANCE INDICATOR
(КЛУЧЕН ИНДИКАТОР ЗА ИЗВРШУВАЊЕ)
Основи и како се дефинираат?

13 декември 2019 година
9:30- 15:30 часот
Стопанска коморa на Македонија, сала 3 на 3-ти кат


Стопанската комора на Македонија, на 13 декември 2019 година, организира еднодневен семинар на тема: KPI - KEY PERFORMANCE INDICATOR - Основи и како се дефинираат?

Цел на семинарот: 
„If you can measure it, then you can improve“

Целта на семинарот е содржан во погорната реченица т.е  "Ако можете да го измерите, тогаш можете и да го подобрите" односно, ако сте во состојба да ги измерите своите процеси, тогаш имате предуслов и истите да ги подобрите. Ако сакате да ги подобрите своите процеси, доволно е само да ја зголемите нивната ефикасност и ефективност. Тоа значи дека мора да ја знаете моменталната состојба, каде сакате да бидете, односно што сакате да постигнете, како да дојдете до таму и на крајот да измерите дали сте ја постигнале посакуваната цел. Појдовна точка на овој пат е најпрвин дефинирање на ефективноста и ефикасноста на процесот, а потоа поставување на мерни точки (KPI-Key Performance Indicator) преку кои ќе морате да ги мерите овие две клучни перформанс процеси.

Понатаму, учесниците на семинарот ќе се запознаат со основните принципи на Key Proces Indicator и како да постават KPI над процесите, со што би можеле да ги измериме ефективноста и ефикасноста на процесот и со тоа да се создаде предуслов за подобрување на процесот по нивните две клучни перформанси.

За кого е наменет семинарот?

За сите вработени на следниве процеси: Управување со перформансите на процесот (Lean-SS менаџер, Continuous improvement менаџер; Performance менаџер; итн.) како и сите кои раководат со управувачки и оперативни процеси во која било организација, како и менаџери од сите нивоа (топ, среден и линиски), сопственици на компании и останати вработени кои сакаат да го прошират и усовршат своето знаење по дадената проблематика.

ПРОГРАМА1.  Квалитетен процес како крајна цел;
2.  Систематски пристан кон процесите;
3.  Управување со квалитетот на процесите;
4.  Перформанс на процесите;
5.  Што е кратенката KPI?
6.  Карактеристики на KPI;
7.  Типови на KPI;
8.  SMART – паметен пристап;
9.  Врската помеѓу KPI и крајната цел на компанијата;
10. Дефинирање на KPI;
11. Регистар на KPI;
12. Известување на менаџментот во врска KPI;
13. OEE (Overall Equipment Effectiveness) Целокупната ефективност на опремата –  Основни     принципи;
14. Примери на KPI.


Предавач:

- Слободан Аќимовиќ, директор и водечки консултант во компанијата „PDCA Konsalting“ од Нови Сад, Р. Србија. Петнаесетгодишно искуство на позиции директор во различни области („Mitros Music“ - Белград (увоз, дистрибуција и продажба на музички инструменти  и опрема), „ABC Proizvod“ - Ужице (производство на котли за централно греење), „Mobes Quality“ - Нови Сад (консултантска куќа); Lead auditor за ISO 9001, ISO 27001, проект-менаџер по PMI-методологија итн. Како директор на компанијата „TQM Konsalting“ од Нови Сад, од 2010 година раководи со тим на консултанти за имплементација на системи на менаџмент во организации во Србија, Црна Гора и БиХ.

Работен јазик: српски.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот. 

Последен рок за пријавување: 6.12.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 25.09.2020
ДЕЛОВЕН ЕКСЕЛ - ПИВОТ ТАБЕЛИ, СЦЕНАРИЈА И КОНТРОЛНИ ТАБЛИ ВО ФУНКЦИЈА НА ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 25.09.2020
ПРОЦЕНКА НА РИЗИК НА РАБОТНО МЕСТО ПРИ ИЗЛОЖЕНОСТ НА САРС-КОВ-2 ВИРУСОТ
Конференција, 27.09.2020
ИЗВОЗНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПОГОЛЕМА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ТУРИЗМОТ КАКО ПРЕДИЗВИК НА НОВОТО ВРЕМЕ
Семинар, 29.09.2020
ИНТЕРНИ АУДИТОРИ НА СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТ
Семинар, 01.10.2020
ОСНОВИ НА AutoCAD
Семинар, 06.10.2020
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Online Бизнис средби, 08.10.2020
за учество на „виртуелен“- он-лине брокерски настан - The VIRTUAL BROKERAGE EVENT - INNOVATION VILLAGE 2020- VBE-IV2020
Саем, 14.10.2020
Меѓународен „онлајн“ индустриски саем „ТеМЕкс“
Семинар, 14.10.2020
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАН И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ, ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА НЕГОВО ИЗГОТВУВАЊЕ, ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕКОВНА 2021 ГОДИНА ВО ПРЕДВИДЕН ЗАКОНСКИ РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ДО ДРЖАВЕН АРХИВ НА РСМ
Саем, 16.10.2020
„CII AGRO & FOOD TECH“- ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ХРАНА И АГРОКУЛТУРА -ИНДИЈА 2020
Саем, 21.10.2020
Саем за директни бизнис средби „Братислава 2020“
Семинар, 30.10.2020
ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА Е-ПРОДАЖБАТА
Online Бизнис средби, 18.11.2020
УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“