ВМРЕЖУВАЊЕ

ВМРЕЖУВАЊЕ НА КОМПАНИИТЕ ПО СИТЕ ОСНОВИ

Бранко Азески

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ

Јадранка Аризанковска

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ

ДАНОЦИ, ЦАРИНИ И УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ БИЗНИС

м-р Анета Димовска

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ - ИНВЕСТИЦИЈА ВО БИЗНИСОТ

м-р Наташа Јаневска

➢ Уметничка ризница
"Мртва природа (котле и аван)", Петар Попчев
"Кумир", Емил Шулајковски
"Стара куќа", Ѓорѓи Ачески
"Св.Стефан", В. Влаховиќ
"Композиција", Александар Ристески
"Небесна виделина", Вангел Наумовски
"Мртва природа", Данчо Кал’чев
"Композиција", Петар Мазев
"Композиција IV", Менде Ивановски
"Пазар во Скопје", Димитар Пандилов

➢ Видео вести
ПАМЕТНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА КОНКУРЕНТНА ЕКОНОМИЈА
МАКЕДОНСКОТО ГРАДЕЖНИШТВО ИМА КАПАЦИТЕТ ДА БИДЕ РЕАЛИЗАТОР НА ГОЛЕМИ КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ
ОДРЖАНА РАБОТНА СРЕДБА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАДЕЖНИШТВОТО И РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
ПОГОЛЕМ ИЗВОЗ ОД ТУРИЗМОТ КАКО ПРЕДИЗВИК НА НОВОТО ВРЕМЕ
ЕКОНОМИЈАТА И ПРЕДВИДЛИВОСТА ВО ФОКУСОТ НА НОВАТА ВЛАДА


Во соработка со медиумите