Këshilli i investitorëve të huaj

Keshilli i investitoreve te huaj/informata themelore

Keshilli i investitoreve te huaj eshte themeluar me 27.02.2006 me Vendim per formim te Keshillit te Investitoreve te huaj, te sjellur nga Oda ekonomike e Maqedonise.

Keshilli eshte formuar per sigurim te mendimeve dhe keshillave konsultative dhe keshilldhenese ne realizim te qellimeve dhe detyrave te Odes ekonomike te Maqedonise,organet dhe trupat e saj dhe puna e  ekonomise maqedonase,kurse i njejti ka edhe funksion konsultativ-keshilledhenes per ceshtjet nga sfera ekonomike,ne vecanti per ceshtjet per stimulim te investimit ne ekonomine maqedonase.

Per anetare te Keshillit jane caktuar sipermarres te huaj  eminent dhe eksperte te cilet punojne ne shoqerite tregtare  maqedonase,aktiviteti i te cileve eshte orientuar ndaj avancimit  te ekonomise tregtare,sipermarresise dhe konkurrentshmerise ne pune.

Keshilli si teresi dhe anetaret e tij,si sipermarres  te potencuar te huaj te cilet punojne ne shoqatat tregtare maqedonase,duke i shfrytezuar njohurite e tyre,pervojat dhe pikepamjet per pune ne  ekonomite  e vendeve nga te cilet vijne,si dhe  per funskionim te Odave te ketyre vendeve dhe vendi dhe rroli i tyre me organet shteterore ne interest te ekonomise,nderton dhe propozon,respektivisht inicon deri te organet gjegjese,forma te organizimit dhe punes dhe trupave te Odes,zgjidhje per te cilat vleresohet se do te japim rezultate me te pershtashme per stimulim te investimeve te huaja dhe ne pergjithsi ne punen dhe zhvillimin e ekonomise maqedonase.

Keshilli punon ne pajtim me Principet dhe menyren per pune te Keshillit te investitoreve te huaj.Anetaresimi dhe angazhimi ne Keshill eshte ne baze vullnetare.

Punen ne Keshill e organizon dhe e koordinon kryetari.Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Vlatko Stojanovski
tel: ++ 389 2 3244004
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: vlatko@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara