21.03.2018 (Семинар)
ИНТЕГРИРАНА ПОСТАПКА ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ, ВО РАМКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ (ДЕЛОВЕН АСИСТЕНТ) И ДЕЛОВНО-АДМИНИСТРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

21.03.2018 (Семинар)
ИНКОТЕРМС 2010

26.03.2018 (Семинар)
Правилна примена на Законот за работни односи во делот на: судска пресуда како основ за продолжување со работа, дополнителна работа

27.03.2018 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

27.03.2018 (Тренинг обука)
ВЕШТИНИ ВО ФИНАНСИСКОTO РАБОТЕЊЕ

27.03.2018 (Конференција)
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФАКТОРИНГ КАКО ФИНАНСИСКО РЕШЕНИЕ КОЕ ОВОЗМОЖУВА РАСТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕПРИЈАТИЈА- 27.03.2018 Скопје

28.03.2018 (Семинар)
Заштита на правото на сопственост, стекнување право на сопственост, стварни права на странски физички и правни лица и постапка за експропријација

30.03.2018 (Семинар)
РАЗВИВАЊЕ СТРАТЕГИЈА ЗА НАСТАП НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

04.04.2018 (Форум)
МАКЕДОНСКО-СЛОВЕНЕЧКИ БИЗНИС ФОРУМ И ДЕЛОВНИ СРЕДБИ-04.04.2018

10.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Мостар“ 10 април 2018 година

13.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби во Бања Лука - ЕЕН мрежа

24.04.2018 (Советување)
Вработување согласно одредбите на Законот за работните односи, разлики помеѓу вработувањето на кандидатите според Законот за работните односи и Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

05.12.2017


Актуелно  

Здружение на металургијата - ИНДУСТРИЈАТА РАСПРАВАШЕ ПО НАЦРТ-РЕГУЛАТИВАТА ЗА ИНДУСТРИСКИ ЕМИСИИ


На состанокот одржан на 4.12.2017 година, а во континуитет на започнатите активности во рамките на Здружението на металургијата, претставниците на индустријата заедно со претставници на Министерството за животна средина и просторно планирање и на Управата за животна средина, уште еднаш се навратија на решенијата во новата регулатива за индустриски емисии. На состанокот поконкретно се разгледа одговорот од Министерството по  доставените предлози и сугестии од индустријата по последната верзија на Нацрт-законот за индустриски емисии.

 

Претставниците на поголемите капацитети од областа на индустријата и на неколкуте поголеми енергетски капацитети кои во своето работење вршат емисии во воздух и во почва, досега, во повеќе наврати се осврнаа на примарната и секундарната законска регулатива за индустриските емисии, подготвена од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање  во рамките на Твининг проектот којшто го спроведува Министерството со цел зајакнување на капацитети на централно и на локално ниво за спроведување на Директивата за индустриски емисии во Македонија.

На состанокот беше оценето дека голем дел од доставените забелешки на бизнис секторот не се прифатени од страна на регулаторот. Станува збор, покрај за општи забелешки и потреба од прецизирање на одредени одредби од Нацрт-законот за суштествени забелешки кои се однесуваат на прашањата поврзани со најдобрите достапни технологии и на транзициониот период, за којшто ќе се бара негово пролонгирање на 9 години. Имено, општа беше оценката дека предвидените 4 години е премногу краток период за промена на технологија од аспект на потребните финансиски средства и потребниот временски период за нејзина замена. Рокот посебно доаѓа до израз кај компаниите во државна сопственост во контекст на нивната обврска согласно регулативата за јавните набавки. Стопанствениците ценат дека треба да се изменат и одредбите со кои се дава преголемо дискреционо право на регулаторот и побараа негова замена со конкретни и прецизни решенија.

Станува збор за особено значајна регулатива, поради што од страна на индустријата беше предложено да се пролонгираат роковите за нејзиното донесување за период од неколку месеци со цел да се даде простор за одржување на уште неколку расправи на коишто ќе се дефинираат практично применливи решенија за индустријата, а воедно ќе се задоволат европските барања и, што е, секако, од особена важност,  поголема заштита на животната средина.

Зорица Мешкова
 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права