ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Средби, Семинар, Обука, Настан
   
19.04.2019
Семинар
МЕНАЏИРАЊЕ НА КОНФЛИКТИ СО КЛИЕНТИТЕ
Стопанска комора на Македонија, Македонија

Еднодневен семинар:

МЕНАЏИРАЊЕ НА КОНФЛИКТИ СО КЛИЕНТИТЕ
Механизми и начини за решавање на жалби и поплаки од клиенти, трансформирање на незадоволните во задоволни клиенти -

19.4.2019  година
10:00 – 15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

 

          Задоволниот купувач дава препораки на други потенцијални купувачи, се враќа повторно да купи, а понекогаш е подготвен да плати и двојно повеќе за соработка со компанија на којашто и` верува.

          Ниту една компанија не смее да си дозволи да ја занемари важноста од задоволството и лојалноста на клиентите. Колку што е скапо да се придобие нов клиент, толку е скапо да се задржи постојниот. Истовремено, поради профитабилноста потребно е да се идентификуваат клучните фактори кои придонесуваат за задоволството на клиентите и да се преземат мерки кои ќе имаат најсилен ефект во подобрувањето на купувачкото искуство. Неопходно е да се дознае кои се сопствените предности со коишто се воодушевуваат купувачите, а со кои мани се бркаат кај конкуренцијата.

          Иако секоја компанија сака да овозможи услуга која ги задоволува потрошувачите, тоа не е единствената цел, бидејќи иста компанија може да изгуби контрола врз други бизнис цели, како што се достигнувањето на конкурентна предност или профит. Меѓутоа, задоволството на клиентот донесува многу предности. Повисок степен на задоволство води кон поголема лојалност. На долг рок, попрофитабилно е да се задржи добар клиент отколку константно да се привлекуваат нови клиенти коишто ги заменуваат оние што си одат.

          Висок степен на задоволство значи обезбедување на компанијата од т.н. „лоши нешта“, затоа што долгорочните клиенти вообичаено се потолерантни во ситуации каде што истоименото лошо искуство ќе биде заменето со претходните позитивни искуства. Задоволството на клиентот често е поврзано со неговото задржување, дел од пазарот и профитот.

Семинарот ќе ви помогне:

- Да ги дознаете инструментите кои овозможуваат повеќе задоволни клиенти;
- Да се осознаат преговарачките вештини и емоционалната интелигенција;
- Да се разберат условите во кои се менаџираат конфликтите;
- Да разберете зошто треба да се знаат механизмите за решавање на поплаките;
- Да ги пронајдете принципите за справување со нервозни и незадоволни клиенти;
- Да дознаете зошто постојат разлчични видови на клиенти;
- Да дознаете како да се води ефикасна надворешна комуникација;
- Да дознаете што ги прави клиентите задоволни;
- Да дознаете како да составите прашалник за мерење на задоволството на клинетите;
- Да дознаете како жалбите и поплаките можат да бидат движечка сила на една компанија.

Придобивки на компаниите:

- Намалување на бројот на клиенти кои поднесуваат поплаки и жалби;
- Создавање позитивен однос со клинетите;
- Стекнување со сигурност и самодоверба при надворешната комуникација заради побрзо решавање на поплаките;
- Создавање лојални клиенти;
- Мотивација на вработените да ги користат механизмите за решавање на поплаките.

Предавач:

- проф. д-р Гордана Петрушевска, експерт и менаџер. Д-р Петрушевска своите магистерски студии ги завршува во 2003 година, на Шефилд Универзитетот во Солун, на тема: „Тимско работење и активности за организрање успешни проекти“. Своите докторски студии ги завршува на Универзитетот за Мир на Обединетите нации во Белград, во 2012 година, на тема: „Позиционирање на производи во услови на криза“. На академско ниво, д-р  Петрушевска, меѓу останатите предмети, предава: Меѓународна економија, Меѓународна трговија, Развивање на нови производи, Односи со јавност итн.
Нејзиниот експертски и менаџерски сегмент го започнува на Скопски саем како организатор на домашни самски манифестации, продолжува со организација на меѓународни самески манифестации во земјата, како и организирање учество на домашните компании на меѓународни саемски манифестации. Кариерата на Скопски саем ја завршува како генерален директор, со многубројни признанија од областа на комуникациите, продажба и внатрекомпаниски односи. 
Специјализации: изготвување и спроведување на годишен план, согласно развојната концепција на компанијата, изготвување и спроведување на одделни  стратешки планови по профитни центри, изготвување предлог-маркетинг концепција за унапредување на продажбата, изготвување стратегија за подигнување на задоволството на купувачите, изготвување правилник за следење на промотивните активности и тактиките на маркетинг промовирање, изготвување интерни акти за употреба на техниките на продажба и промоција.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Сите заинтересирани за учество на овој семинар можат да се пријават најдоцна до 16.04.2019 година.


Агенда на настанот Пријавен лист Пријави се електронски

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Контакт лице:
Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје