27.11.2019, ПОВИК
Апел за хуманитарна помош во Република Албанија
Почитувани претставници на бизнис заедницата,Црвениот крст на Република Северна Македонија (http://ckrm.org.mk/soopshtenie/) изразува сочувство до граѓаните, семејствата и институциите на Албанија, за жртвите од земјотресот. Во исто време, Црвениот к...
22.11.2019, ПОВИК
ИНФОРМАЦИЈА ОД ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА РСМ
Регионалната конвенција за Пан-евро-медитерански преференцијални правила за потекло (ПЕМ Конвенција) е основа за примена на преференцијалните правила за потекло во трговијата помеѓу земјите во регионот (Договорните страни на ЦЕФТА, земјите членки на ...
03.10.2019, ПОВИК
Women in INdustry - Leaders joining to advance gender equality
https://www.facebook.com/events/2307502729580439/...
30.09.2019, ПОВИК
Повик за избор на изведувач за обезбедување Надворешна eкспертиза и услуги на „ГАЗЕЛЕ ПРОЕКТОТ“
http://www.mchamber.mk/upload/TenderExpertiseGazelle.zipПовик за избор на изведувач (правно лице) за обезбедување Надворешна eкспертиза и услуги, за работните пакети (WP3 до WP6) на проектот: „Организирање брз развој на високо-потенцијалните иновати...
18.09.2019, ПОВИК
ЧЕТВРТИ ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ НА ФОНДОТ ЗА МОЖНОСТИ 2019 (Е4Е)
https://www.e4e.mk/cetvrti-povik-za-aplikacii-na-fondot-za-moznosti-2019/ ...
11.06.2019, ПОВИК
Трет повик за апликации за Фондот за можности 2019
Целта на Фондот за можности е да ги поддржи понудувачите на обуки во насока на обезбедување на пазарно-ориентирани и одржливи понуди, кои водат кон задолжително вработување на учесниците во обуката (најдоцна 3 месеци по завршување на обуката).Опфатен...
12.04.2019, ПОВИК
Втор повик за апликации за Фондот на можности 2019
Проект „Образование за вработување во Северна Македонија” објавува Втор повик за апликации за Фондот на можности 2019 Целта на Фондот за можности е да ги поддржи понудувачите на обуки во насока на обезбедување на пазарно-ориентирани и одржливи понуди...
20.03.2019, ПОВИК
Проект “Образование за вработување во Македонија” објавува Прв повик за апликации за „Фондот на можности 2019“
Целта на Фондот за можности е да ги поддржи понудувачите на обуки во насока на обезбедување на пазарно ориентирани и одржливи понуди, кои водат кон задолжително вработување на учесниците во обуката (најдоцна 3 месеци по завршување на обуката).Опфатен...