28.01.2020, ФЕЉТОН - ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 21 ВЕК
ТЕМА НА ФЕЉТОНОТ - Образование за 21 век
Образованието има важна функција и претставува двигател на развојот на општеството. Влијанието на образованието и неговите последици се чувствуваат во економијата, културата, науката, технологијата и на државата во целина. Затоа, секоја држава се стр...
21.01.2020, ФЕЉТОН - ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 21 ВЕК
ТЕМА НА ФЕЉТОНОТ - Образование за 21 век
Образованието има важна функција и претставува двигател на развојот на општеството. Влијанието на образованието и неговите последици се чувствуваат во економијата, културата, науката, технологијата и на државата во целина. Затоа, секоја држава се стр...
13.01.2020, ФЕЉТОН - ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 21 ВЕК
ТЕМА НА ФЕЉТОНОТ - Образование за 21 век
Образованието има важна функција и претставува двигател на развојот на општеството. Влијанието на образованието и неговите последици се чувствуваат во економијата, културата, науката, технологијата и на државата во целина. Затоа, секоја држава се стр...
08.01.2020, ФЕЉТОН - ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 21 ВЕК
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 21 век - III продолжение
Образованието има важна функција и претставува двигател на развојот на општеството. Влијанието на образованието и неговите последици се чувствуваат во економијата, културата, науката, технологијата и на државата во целина. Затоа, секоја држава се ст...
27.12.2019, ФЕЉТОН - ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 21 ВЕК
Образование за 21 век – II продолжение
Образованието има важна функција и претставува двигател на развојот на општеството. Влијанието на образованието и неговите последици се чувствуваат во економијата, културата, науката, технологијата и на државата во целина. Затоа, секоја држава се стр...