22.01.2020, ПОРАКА ОД ...
ПРАКТИЧНАТА ОБУКА И СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Успешно средно стручно образование нема без реализирање пракса во компаниите. Тоа е веќе востанова констатација. Ако сакаме да имаме вешти и стручни ученици како потенцијален стручен кадар за фирмите повеќе од потребно е практичната обука да се регул...
21.01.2020, ПОРАКА ОД ...
„Денес над Македонија“ или „Deutschland über Alles”?!
Германскиот економски раст од 0,6 проценти во 2019 година кој може да се третира како стагнација (комбиниран со суфицит од 50 милијарди евра), отвaрa дебата за тоа во која насока ќе продолжи да се развива германската економија, особено ако се земат п...
20.01.2020, ПОРАКА ОД ...
В М Р Е Ж У В А Њ Е:
МЕНАЏМЕНТОТ- КЛУЧ НА УСПЕХОТ НА СМЕЛТ ИНГ ДОО

Стопанската комора на Македонија во своето стогодишно работење има илјадници примери на успешни приказни на свои членки, кои успеале да го искористат потенцијалот на Коморското вмрежување и да го подобрат квалитетот и квантитетот на своето работење, ...
17.01.2020, ПОРАКА ОД ...
2020-ТА, ГОДИНА НА НАТО И (СЕ НАДЕВАМЕ) НА ЕУ
Во нашата земја, 2020-та ќе биде година на парламентарни избори и тие ќе остават свој печат. Но, годинава ќе биде и година на влез на земјава во НАТО. Можеби, се надеваме дека тоа ќе се случи, годинава ќе биде и година кога ќе добиеме датум за почето...
16.01.2020, ПОРАКА ОД ...
ШТО ТРЕБА ДА ПРАВИ ЕДНА МОДЕРНА СТОПАНСКА КОМОРА?
Имајќи го предвид фактот дека живееме во време кога постојано се менуваат економските околности и бизнис-опкружувањето, неминовно се наметнува и потребата за постојано следење и приспособување кон актуелните трендови во работењето и водењето бизнис, ...