13.03.2020, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
ДАНОЦИ ВО ВРЕМЕ НА COVID-19
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаВо актуелново време на COVID-19 (име на болеста предизвикана од корона вирусот), даноците стануваат екстремно важна категорија, поради две причини: од една страна првенствено од н...
06.03.2020, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
ФИСКАЛНИ И СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИТЕ КРИТЕРИУМИ НА ЕУ
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаМинистерството за финансии подготви Програма на економски реформи (ПЕР) за 2020-2022 година која ја прикажува среднорочната макроекономска и фискална рамка, како и секторските стр...
28.02.2020, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
Два случаја на даноци и царини со глава во 2018 , а опашка во 2020
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаДва настана би издвоила од областа на даноците и царинската политика од оваа недела, кои не се поврзани меѓу себе, но двата се врзани за 2018 година. Првиот се однесува на објават...
21.02.2020, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
РЕФОРМА НА ДАНОЧНИОТ СИСТЕМ?!
Министерството за финансии промовираше Стратегија за реформа на даночниот систем 2020-2023. Согласно образложението во истата главна цел е да обезбеди даночните власти да се однесуваат на ефикасен, координиран и ефективен начин кон постигнување на за...
14.02.2020, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
НОВИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ ВО 2020 ГОДИНА
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаСо исплата на платата за јануари 2020 година се применуваат нови параметри кои доколку не се корегира износот на бруто плата кој го добиваат вработените првенствено имаат влијание...