Семинар / 13.10.2019


ПРИЈАВУВАЊЕ на учесници за:
ПОТЕНЦИЈАЛОТ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ – КЛУЧ НА ДЕЛОВНИОТ УСПЕХ

Стопанска комора на Македонија


Вашата e-mail адреса  


Податоци за пријавените лица (Име и презиме, телефон, мобилен телефон):