Семинар
ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ - УСПЕШНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСИ И ПРОЕКТИ ВО КОМПАНИЈАТА