Семинар / 22.10.2019


Регистрација на посетители:

ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ - УСПЕШНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСИ И ПРОЕКТИ ВО КОМПАНИЈАТА

Стопанска комора на Македонија


Вашата e-mail адреса  


Ваше име и презиме:   


Име на компанијата (само за правни лица):   


Дополнителни информации: