Семинар / 18.10.2019


Регистрација на посетители:

УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИТЕ

Стопанска комора на Македонија


Вашата e-mail адреса  


Ваше име и презиме:   


Име на компанијата (само за правни лица):   


Дополнителни информации: