НОВИ ПРОПИСИ
Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
ПРОПИСИ И ИЗВЕСТУВАЊА ОБЈАВЕНИ НА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ (ЕНЕР) (3) ПРОПИСИ И ИЗВЕСТУВАЊА ОБЈАВЕНИ НА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ (ЕНЕР) (3)

19.10.2020
ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ
Согласно Известувањето на Министерството за правда, донесувањето на овој закон ќе придонесе за заострување на казнената политика со можност за зголемување на висината на глобите за физичките и правнит ...

19.10.2020
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ*
Според Известувањето на Министерството за финансии, целта на Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите е изменување и дополнување во делот на енергентите, како и допрецизира ...

22.10.2020

Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република С ...

ЗАКОНИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА (1) ЗАКОНИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА (1)

20.10.2020
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Со предложените дополнувања на Законот, се предлага да се изврши намалување на казнена камата за помалку или повеќе платени јавни давачки од 0,03% на 0,015%  во период од стапување во сила на овој Зак ...


Контакт лице: Љупка Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје