Семинар / 18.12.2019

ВЕШТ АДМИНИСТРАТИВЕН РАБОТНИК - Архивско- канцелариско работење / Деловно- финансиско работење -

Стопанска комора на Македонија


   

Еднодневен семинар:

ВЕШТ АДМИНИСТРАТИВЕН РАБОТНИК
- Архивско- канцелариско работење / Деловно- финансиско работење -

18.12.2019 година (среда)
10:00 – 15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат


Овој семинар пред се, има за цел да го опфати работењето на административните асистенити, кои би го дополниле своето знаење и кое ќе им помагне во развојот на работењето во архивските и канцелариски вештини, управување со финансиската документација, деловна комуникација , организација на канцеларија, состаноци, односи со јавност, организација на човечки ресурси, комуникации со банки.  


Прашања кои ќе бидат одговорени за време на семинарот:
- Кој мора да го почитува Законот за архивски материјал?
- Кои акти и основна евиденција се заведуваат во канцелариското работење?
- Која е помошната евиденција во канцелариското работење?
- Влез на документација- како вршиме прием и распределба на истата?
- Колкаво е значењето на Правилниците за кадровски, технички и просторни услови за работа на документарните центри?
- Колку време е потребно да се чува документацијата?
- Кој закон и член го уредува правилниот изглед и издавање на фактурите?
- Како правилно да го евидентираме работно време и годишен одмор?
- Кој е поимот за вовед во основното сметководство ?
- Кои се најзначајните финансиски извештаи за работењето?
- Како да го применуваме електронско банкарско работење?
- Што значи да се биде вешт административен работник кој успешно се справува со конфликти?

ПРОГРАМА:

Прв дел
- Закон за архивски и канцелариски материјал;
- Заведување на акти и основна евиденција во канцелариското работење;
- Помошна евиденција во канцелариското работење;
- Прием, распоредување и доставување на акти;
- Воспоставување на ефикасен систем за управување со документи;
- Правилник за кадровски, технички и просторни услови за работа на документарните центри;
- Упатството за начинот на одбележување на документите со подолги рокови на користење.

Втор дел
- Работно време/ евиденција на работно време и годишен одмор;
- Закон за ДДВ, точка 2 член 53- правилно изготвување и издавање на фактури;
- Вовед во основното сметководство (благајничко работење, магацинско работење, работа со фискална каса и малопродажба, даноци и плата);
- Финансиски извештаи (Бруто биланс, Биланс на успех, Биланс на состојба);
- Електронско банкарско работење (следење и плаќање);
- Справување со конфликти со клиенти, градење на добри односи за соработка.

Семинарот ќе резултира:

- Подлабоко разбирање на пропишаните законски регулативи  за канцелариско и архивско работење;
- Административен работник кој подобро ќе го разбира архивското, канцелариското и финансиското работење- Вешт административен работник/ асистент;
- Правилен прием на влезната документација и нивна распределба во соодветните сектори на работа;
- Административен работник кој вешто се справува со конфликти со клиенти и гради добри односи за соработка;
- Точна евиденција на бележење на работно време и годишни одмори;
- Разбирање на основното финансиско/ сметководствено работење:
  1. Патен налог и правилна пресметка на дневници за службен пат во земјава и странство;
  2. Пресметка на плата/ евиденција на плата;
  3. Законски поставена фактура;
  4. Даноци и нивно подетално разбирање;
  5. Читање на финансиски извештаи.

Предавачи:

-м-р Валентина Тодоровска, магистер по економски науки, специјалност финансиски менаџмент, управител на „Акаунтинг Солушнс“ со 25-годишно искуство во областа на архивското работење.

- Мери Каровска, дипломиран економист со уверение за овластен сметководител издаден од ИСОС. Таа е предавач на семинари, работилници на различни теми, со посебен акцент од областа на сметководството и банкарството. Исто така, има искуство и како надворешен соработник и предавач во центрите за едукација „Achieve Global“ потоа „Link Across“ и Американ колеџ, Организацијата за заштита на потрошувачите на Македонија, Информиран корисник. Паралелно, триесет и две години работи со сметководство на здруженија, фондации и компании со различни дејности. Во поново време, соработува со буџетски институции. Има искуство и како финансов директор во ИТД „Дистрибуција“ - Скопје, една од водечките компании во ИТ-секторот кај нас, членка на „Инфософт“ Групацијата. Мери Каровска е управител на лиценцираната компанија за економско-сметководствени услуги „Каровска“ ДООЕЛ од Скопје.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Последен рок за пријавување: 16.12.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист Пријави се електронски

Контакт лица:

Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 21.01.2020
ИНКОТЕРМС 2020 - РАЗБИРАЊЕ И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА -
Семинар, 23.01.2020
ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ/КЛИЕНТИТЕ И ПОТРАГА ПО КЛИЕНТИ
Семинар, 23.01.2020
КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ (ФОРМУЛИ, ФУНКЦИИ И ПИВОТ ТАБЕЛИ) И АНАЛИТИКА СО DASHBOARD ВО EXCEL 2016
Семинар, 24.01.2020
УПРАВУВАЊЕ СО ФИЗИЧКИ ШТЕТНОСТИ
Семинар, 28.01.2020
OТВАРАЊЕ НОВИ БРОЕВИ (ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ) ВО ДЕЛОВОДНИК (ПОЧЕТОК НА ГОДИНА), ПОВРЗУВАЊЕ НА БРОЕВИ ОД МИНАТАТА ГОДИНА СО НОВИ БРОЕВИ ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА
Семинар, 29.01.2020
7 ТОЧКИ КАКО ДА ГИ ПОСТИГНЕМЕ НАШИТЕ БИЗНИС ЦЕЛИ ВО НОВАТА 2020 ГОДИНА
Семинар, 30.01.2020
ПРЕКРШОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС И ПРЕВЕНЦИЈА НА ПРОПУСТИ НА СУБЈЕКТИТЕ ВО ПРИМЕНАТА НА ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОТ
Семинар, 30.01.2020
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ
Семинар, 05.02.2020
ИНКОТЕРМС 2020 - РАЗБИРАЊЕ И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА
Бизнис средби, 19.03.2020
Меѓународни деловни средби, 19-20 март 2020 година, Кочаели, Турција