Александар Ристески, Композиција
Б. Зенделски, Берба на памук
В. Влаховиќ, Св.Стефан
Вангел Коџоман, Каменоресци
Вангел Коџоман, Старо Скопје
Вангел Наумовски, Небесна виделина
Васко Ташковски, Непозната присутност
Гоце Божурски, Мртва природа (мандолина и лубеница)
Гоце Божурски, Мртва природа (со лубеница и лимон)
Данчо Кал’чев, Џамадан
Данчо Кал’чев, Мртва природа
Данчо Кал’чев, Мртва природа
Данчо Ордев, Композиција 140295
Димитар Кондовски, Свечена слика VII
Димитар Пандилов, Пазар во Скопје
Драгутин Аврамовски Гуте, Композиција
Ѓорѓи Ачески, Стара куќа
Ѓорѓи Ачески, Матка
Емил Шулајковски, Кумир
З. Костовски, Мртва природа (Ваза со цвеќе)
Коле Манев, Мртва природа
Лазар Личеноски, Терзија
Љубодраг Маринковиќ Пенкин, Композиција
Менде Ивановски, Композиција IV
Миле Корубин, Без наслов
Миливоје Новаковиќ - Кањош, Пејзаж
Мирослав Масин, Три мајмуни
Непознат автор, Композиција
Непознат автор, Ваза со жолто цвеќе
Никола Мартиноски, Свадба
Никола Мартиноски, Девојче - циганче
Павле Георгиевски - Зуфа, Мементо на стариот охридски чун
Павле Кузмановски, Мртва природа
Петар Мазев, Композиција
Петар Попчев, Македонски вез
Петар Попчев, Мртва природа (котле и аван)
Родољуб Анастасов, Посвета на мајка ми
Свето Манев, Коњи
Томе Андреевски, Магична игра
Томе Серафимовски, По бањање
Томе Серафимовски, Св.Наум Охридски
Томо Владимирски, Ребро на реката
Тони Шулајковски, Ирационална вистина