„Димитрие Чуповски“ бр.13, 1000 Скопје +38923244000 ic@mchamber.mk

Закони и прописи

Прописи и известувања објавени на единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)
Контакт лице: Ана Стерјовска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба

Телефон: + 389 2 3244037
Е-адреса: ana@mchamber.mk